erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Regesten (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Ábrahams; Joh.A Mechteld
xRegesten

U zoekt nu in regesten van akten die worden beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.
N.B. Niet van alle aanwezige akten zijn regesten gemaakt. In het verleden was het de gewoonte om van akten, daterend van vóór het jaar 1500 regesten te maken.

Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

5 regesten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
RegestDe gebroeders Philip Ludwig, Johann Hartman en Anton Conrad Philiberth von Rosenbach, gerichtslieden te Dunndorff (D), bevestigen, dat de schoenmaker Valentin Zimmerman te Rothausen (D), wettige zoon van het echtpaar Caspar Zimmerman en Agnete Asschenbranth aldaar, van onbesproken gedrag is, ten behoeve van zijn vestiging in de stad Arm in Gelderland
Datering:
1710
NB:
In Duitse taal en handschrift. Datering: 'So geschehen Dunndorff den 25ten Junii 1710'. Ondertekend door de uitvaardigers. Het grootzegel van de adellijke familie Von Rosenbach is verwijderd. De Gelderse stad Arm is waarschijnlijk Arnhem.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
RegestWillem van Haersolte, drost en richter van Bredevoort, bevestigt dat Herman van Diepenbroeck tot Bulderen heeft overgedragen aan Warner Rump nader omschreven tienden, gaande uit de erven Nijenhuijs, Berninck, Roerdinck, Lammerdinck en Garverdinck in de buurschap Medehoe, Doeinck in de Brinckhuerne, Rennerdinck, Hijinck en Straecke in Huppel, Konninck, Boldthoff en Hoonesch in Darpbuhr, alle gelegen in het kerspel Winterswijk.
Datering:
1644
NB:
Datering: 'Gegeven inden jaere onses Heeren Salichmakers Jhesu Christi sestynhondert vierende viertich den achtendetwintichsten dagh maents Martii'. Met uithangend zegel van de uitvaardiger in groene was, beschadigd, incompleet. Met handtekening van de Landschrijver in de pliek. Ter keerzijde: 'Updracht wegen den Bulderen tenden' en 'Voor Warner Rump updraghte weegen den Bulderen tenden 1644'.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
RegestRutger Keyser, drost en richter van de heerlijkheid Bredevoort, bevestigt dat Gerh(ard) Aren(tse)n en Gysbert Grevinck, als voogden van de kinderen van wijlen Theodorus Schoemaecker, hebben overgedragen aan het echtpaar Herman Roerdinck en Stientjen Willinck de Lunckers- of Reesinckstede in de buurschap Henxel, kerspel Winterswijk.
Datering:
1694
NB:
Datering: 'Actum Wenterswijck, [29 Mar] duijsent ses hondert negentich vier, dies 1694'. Het uithangend zegel van de uitvaardiger ontbreekt. Het opgedrukt zegel in de linker bovenhoek is uitgesneden. In de marge: 'Exhib. den 2 Julii 1767'. Met ondertekening van de Landschrijver.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
RegestHinrick van Isendorn, drost en richter van het ambt Bredevoort, bevestigt dat juffer Hinrica van Diepenbrock, weduwe van wijlen Johan van Dungelen tot Daelhusen, overdraagt aan haar zoon Hinrick van Dungelen het huis Dravenhorst met alle onderhorige goederen en mensen, zoals zij deze heeft geërfd van haar oom Adolph van Remen.
Datering:
1543
NB:
Datering: den dreindtwintigsten dach Septembris anno vifftinhondert dreindvertich. Het uithangend zegel van de uitvaardiger ontbreekt. Gecancelleerd. Betreft het huis Ravenhorst onder Winterswijk.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS