erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Regesten (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Ábrahams; Joh.A Mechteld
xRegesten

U zoekt nu in regesten van akten die worden beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.
N.B. Niet van alle aanwezige akten zijn regesten gemaakt. In het verleden was het de gewoonte om van akten, daterend van vóór het jaar 1500 regesten te maken.

Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

20 regesten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest2 Derck en Henrich, heren van Wissche, knapen, geven rechten en vrijheden aan de inwoners van hun stad ter Borch.
Gegeven int jaer ons Heren dusent virhondert unde negentyen op Sunte Georgius'dach des helligen martelers.
a: Oorspr., met het licht geschonden zegel van de eerste oorkonder in groene was.
Datering:
1419 april 23
NB:
Gedrukt in Verslagen en Mededelingen Oud-Vaderlandsch Recht, deel VI p. 14-20. Mr. J.W. Staats Evers, Gelderland's voormalige steden, p. 271-276.
b: Gelijktijdig afschrift in inv.nr. 87 p. 3-13.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest20 Geben Ulfft den 4 Februarii anno '92, stilo novo.
Oorspr., op papier, met de ondertekening van de oorkondster en haar opgedrukt secreetzegel onder een ruit; inv.nr. 84.
Datering:
[15]92 januari 25 / februari 4. Maria geboren zu Nassuaw, gravin zum Bergh, vrouwe zu wisch, bevestigt op verzoek van burgemeesters en schepenen der stad Borcht de rechten en privilegies van de inwoners van die stad
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest19 Burgemeester, schepenen en raad der stad Borch staan de schoenmakers in hun stad toe een gilde op te richten en geven daarvoor voorschriften.
Gegeven in den jaere onsers Heeren duysent vijffhondertt twe en tachtentich opten vierentwintichsten dach monatz Octobris.
Afschrift; inv.nr. 2067.
Datering:
1582 oktober 24
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest17 Henrick van den Steynhuyss, richter, en Jorien Steyffens en Lennardt Lobbe, schepenen der stad Borch, oorkonden, dat Reyner Kalen overdraagt aan Wysse van Barll, zijn dienstmaagd, wegens verdiend en nog te verdienen loon een huis en hofstede in de stad Borch, met uitzondering van twee kamers, de toren en de halve hof, welke laatste percelen hij tot twee eeuwige vroegmissen gegeven heeft.
Geschyt ind gegeven in den jaren onss Heren wijfftynhondert ind twelff op Manendach nae Belaeken Passchen.
Oorspr., het stadszegel verloren; inv.nr. 652.
Datering:
1512 april 19
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS