erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

12 Dossier met bouwvergunning(en) (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Lichtenvoorde, bouwvergunningen 1930-1985

0509 Gemeentebestuur Lichtenvoorde, bouwvergunningen 1930-1985

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Een uitgebreide “geschiedenis van de archiefvormer” en geschiedenis en verantwoording van het archief “ zal worden gevoegd bij de secretariearchieven van de gemeente Lichtenvoorde de blokken 1930-1985 en 1986-2004. Hieronder dus alleen een (verkorte) inleiding op het bouwarchief over de jaren 1930-2004. Deze verkorte inleiding geldt voor zowel bouwblok 1930-1985 als bouwblok 1986-2004. De reden daarvoor is dat beide blokken altijd één geheel hebben gevormd en pas in het kader van de overbrenging zijn gesplitst. Alleen bij Nadere toegangen zit een verschil in de inleidingen.
Het bouwblok is oorspronkelijk opgezet op jaar en daarbinnen chronologisch op nummer van de bouwvergunning. In 1992 is de opzet veranderd en is het blok rechtstreeks toegankelijk gemaakt op adres en daarbinnen op bouwvergunning. De betreffende omslag werd “bouwdossier” genoemd.
Bij de overbrenging is het blok gesplitst in een blok 1930-1985 en een blok 1986-2004 om ze gelijk te laten lopen met de blokken van het secretariearchief. In Lichtenvoorde zijn vrijstellingen voor bouwvergunningen altijd opgenomen in het secretariearchief en niet bij de betreffende bouwvergunning.
In de kolom dossiernummer/tab staat het nieuwe inventarisnummer van de bouwvergunningen.De bouwvergunningen hebben per adres een inventarisnummer gekregen. Binnen datzelfde adres zijn de onderscheiden vergunningen op datzelfde adres voorzien van een eigen “tab” binnen datzelfde inventarisnummer.
De kolom opmerkingen is (meest) gebruikt voor zie/zie ook verwijzingen en veranderingen van straatnaam.
In de kolom omschrijving staat de omschrijving van de bouwvergunning, wat er is gebouwd. Generaal pardon in de omschrijving wil zeggen dat het een bouwwerk betreft dat illegaal is gebouwd en later is gelegaliseerd. De gemeente heeft met een éénmalige actie (generaal pardon genaamd) meerdere illegale bouwwerken gelegaliseerd.
In de kolom BM-nummer staat het oude oorspronkelijke bouwvergunningnummer.
Omvang van de bouwblokken.Het archiefblok voormalige gemeente Lichtenvoorde bouwvergunningen 1930-1985 heeft een omvang van 78 meter. Het archiefblok voormalige gemeente Lichtenvoorde bouwvergunningen 1986-2004 heeft een omvang van 81 meter.
In de blokken zitten alleen de vergunningen die binnen de tijdsperiode van het respectieve blok vallen. De dossiers hebben geen vermelde correspondentieperiode, alleen datum vergunning.
De oorspronkelijke ordening van de bouwvergunningen is op jaar en daarbinnen chronologisch op nummer van de bouwvergunning. Op kaarten, alfabetisch op straatnaam en huisnummer gerangschikt, zijn de verleende bouwvergunningen per adres genoteerd. De kaartenbakken zijn omgepakt in archiefdozen en bij het betreffende secretariearchief gevoegd. Ook zijn er schriftjes waarin de bouwaanvragen/vergunningen/weigeringen zijn genoteerd. Ook die zijn opgenomen in het betreffende secretariearchief. Zie kopje nadere toegangen voor de juiste inventarisnummers.
De bouwvergunningen van blok 1907-1928 van de voormalige gemeente Lichtenvoorde zijn door de archivaris beschreven en zijn in beheer bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Sara nummer 0114 gemeente Lichtenvoorde 1811-1929 Inventarisnummers 1336-1359 bouwvergunningen 1907-1928.
Nadere toegangen
Volledigheid
Openbaarheid
Beschikbaarstelling via Internet
Inventaris
12 Dossier met bouwvergunning(en)
0509 Gemeentebestuur Lichtenvoorde, bouwvergunningen 1930-1985
Inventaris
12
Dossier met bouwvergunning(en)
VNG-code:
-1.733.21
VNG-omschrijving:
bouwen van woningen en gebouwen
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 2000
Records 2001 t/m 2100
Records 2101 t/m 2200
Records 2201 t/m 2300
Records 2301 t/m 2400
Records 2401 t/m 2500
Records 2501 t/m 2600
Records 2601 t/m 2700
Records 2701 t/m 2800
Records 2801 t/m 2900
Records 2901 t/m 3000
Records 3001 t/m 3100
Records 3101 t/m 3200
Records 3201 t/m 3300
Records 3301 t/m 3400
Records 3401 t/m 3500
Records 3501 t/m 3600
Records 3601 t/m 3700
Records 3701 t/m 3800
Records 3801 t/m 3900
Records 3901 t/m 4000
Records 4001 t/m 4100
Records 4101 t/m 4200
Records 4201 t/m 4300
Records 4301 t/m 4400
Records 4401 t/m 4500
Records 4501 t/m 4600
Records 4601 t/m 4700
Records 4701 t/m 4800
Records 4801 t/m 4900
Records 4901 t/m 5000
Records 5001 t/m 5100
Records 5101 t/m 5200
Records 5201 t/m 5300
Records 5301 t/m 5400
Records 5401 t/m 5500
Records 5501 t/m 5532

Kenmerken

Datering:
1930-1985
Auteur:
Lichtenvoorde, maart 2016. Afd. DIV gemeente Oost Gelre
Toegang:
Dossierinventaris
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
77,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0509 Gemeentebestuur Lichtenvoorde, bouwvergunningen 1930-1985
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0509
Archiefvormer(s):