erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Geschiedenis van het archief (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Vorden, 1795-1931
x1243 Gemeentebestuur Vorden, 1795-1931

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1243 Gemeentebestuur Vorden, 1795-1931
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Tot 1795
Municipaliteit
Ambt Vorden
Rigterambt Vorden
Mairie/Gemeente
Schoutambt Vorden
Gemeente Vorden
Gallée
Geschiedenis van het archief
1243 Gemeentebestuur Vorden, 1795-1931
Inleiding
Geschiedenis van het archief
De archieven van het Vordense plaatselijk bestuur zijn aanvankelijk vrij zeker bewaard ten huize van secretaris of burgemeester Gallée: de Decanije. Hij krijgt zelfs een bedrag voor de verhuur van een "gemeentekamer". Over een apart gemeentehuis werd pas in 1866 door de gemeenteraad gesproken, om een einde te maken aan "het ongerief, dat het Gemeentebestuur slechts gehuurde lokalen voor zijne vergaderingen en tot berging zoo van 't Gemeente Archief als anderzins ter beschikking heeft". Op 18 december 1873 vindt de officiële opening plaats van het gebouw dat tot 1977 dienst heeft gedaan als gemeentehuis: het huidige Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat.
Kort na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) dringt de gemeenteraad aan op verbouwing, onder meer omdat er gebrek is aan een "kluis voor bewaring van burgerlijken stand, notulen etc." Eind 1924 wordt besloten tot aanpassing van onder meer de archiefkamer. Kennelijk is in deze tijd een inventaris aangelegd, die bewaard is gebleven. De beschreven stukken bestrijken de periode 1795 tot en met 1931 en zijn ingedeeld in de categorieën:
A. Bibliotheek
B. Plaatselijk Bestuur en Secretarie (chronologisch)
C. Afzonderlijke Zaken
In de rubriek B zijn de stukken genummerd van 1 t/m 253 en hebben betrekking op de periode 1795-1931. In de periode 1925-1931 is een apart systeem gebruikt!
Rubriek C is niet genummerd, later zijn enkele beschrijvingen met potlood genummerd 254 t/m 257. De beschrijvingen in deze rubriek lopen tot en met het jaar 1928.
Archiefzorg was tot 1971 de taak van de heer Potman, die tevens ambtenaar van de Burgerlijke Stand was.
In 1971 kwam de heer G.A.G. Grouwstra in dienst die speciaal met de archiefzorg werd belast. Hij begon met de vernietiging van een aantal archivalia aan de hand van de daarvoor opgestelde richtlijnen en met hulp van het bureau ODRP van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).
Het in 1924 uitgebreide gemeentehuis deed dienst tot 1977, toen het gemeentehuis werd gevestigd in het kasteel of "Het Huis te Vorden". In verband met de aanstaande verhuizing werden de archieven opnieuw verpakt.
De nummering van de oude inventaris van omstreeks 1931 werd waar mogelijk gehandhaafd. De nieuwe inventaris werd zowel numeriek als per rubriek uitgetypt.
In 1979 sloot de gemeente zich aan bij de nieuwe gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Gorssel, Lochem, Vorden en Warnsveld.
Per 1 oktober 1979 werd het beheer van de oudere archieven van de vier deelnemende gemeenten opgedragen aan de nieuw benoemde streekarchivaris J. Eefting. In Vorden bestreek het oudere archief de periode 1795-1931, dus tot het moment dat de zogenaamde code-VNG werd ingevoerd.
Het bleek dat in veel archiefdozen veel meer onderwerpen waren ondergebracht dan uit het opschrift bleek. De archivaris begon met een gedetailleerde beschrijving van alle eenheden. Opnieuw bleef de oude nummering gehandhaafd, maar vaak moest een uitsplitsing plaatsvinden, hetgeen met behulp van subletters (a, b, c etc.) gebeurde.

Door andere werkzaamheden bleef het werk aan de inventarisatie soms gedurende langere tijd liggen. In 1995 kon worden begonnen met het invoeren van de beschrijvingen in het tekstverwerkingsprogramma Word Perfect 5.1. In 1997 werden de laatste beschrijvingen gemaakt en werd een begin gemaakt met de indeling in perioden en rubrieken. Ook werd een inleiding gemaakt.
In januari 2000 werd het archief ondergebracht bij het Stadsarchief te Zutphen. Medio 2000 werd de voorlopige inventaris omgezet in Word.
Er is nog een aantal problemen op te lossen voordat een definitieve volgorde en nummering kan worden bepaald.
In 2004 is de inventaris omgezet in MS Word en de lay-out aangepast aan de 'huisstijl' van het Stads- en Streekarchief Zutphen.
Vorden, september 1998.J. Eefting, (streek)archivaris.
Zutphen, maart 2002.
Zutphen, september 2004
Vervolg
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1795-1931
Auteur:
J. Eefting, H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
58,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1243 Gemeentebestuur Vorden, 1795-1931
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1243
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS