erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Archivalia van het kadaster (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Gendringen, 1811-1940

0167 Gemeentebestuur Gendringen, 1811-1940

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht van de bestuurlijke organisatie
Het gemeentearchief
Bijlage I: Lijst van burgemeesters
Bijlage II: Lijsten van assessoren en wethouders
Bijlage III: Lijsten van raadsleden
Bijlage IV: Aantallen inwoners en stemgerechtigden in de gemeente
Bijlage V: Lijsten van ambtelijke functionarissen
Bijlage VI: Index op in de beschrijvingen vermelde kadastrale percelen
Inventaris
Bijzondere archieven
Archivalia van het kadaster
0167 Gemeentebestuur Gendringen, 1811-1940
Inventaris
Bijzondere archieven
Archivalia van het kadaster
NB:
Het territoir van de burgelijke gemeente Gendringen is vanaf de instelling van het kadaster, in 1832, verdeeld in de kadastrale gemeenten Etten en Gendringen.
Met de overgang van Netterden van de gemeente Bergh naar de gemeente Gendringen, in 1863, werd de kadastrale gemeente Netterden opgeheven, de secties D en E van de voormalige gemeente werden als de secties F en G (resp. 'Netterdensche Broek' en 'het Dorp') aan de kadastrale gemeente Gendringen toegevoegd. De overige secties, A, B, C, (Azewijn en omgeving) bleven onder de gemeente Bergh ressorteren. Omdat de kadastrale archivalia van de voormalige kadastrale gemeente Netterden deels betrekking hebben op Azewijn, zijn deze in het archief van de gemeente Bergh bewaard gebleven. Het archief van de gemeente Bergh bevat aangaande de voormalige kadastrale gemeente Netterden de volgende bestanddelen
- de oorspronkelijke aanwijzende tafel, ca. 1832.
- de suppletoire aanwijzende tafel, ca. 1832.
- de kadastrale legg
ers, ca. 1832-1863.
1 art. 1-195
2 art. 195-425
3 art. 426-534
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1811-1940
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
78,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0167 Gemeentebestuur Gendringen, 1811-1940
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0167
Trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS