erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

De archieven (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991
x0263 Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0263 Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De archiefvormer
De archieven
0263 Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991
Inleiding
De archieven
De archieven van het Gemeentebestuur bevatten enkele oudere voorstukken. Dit betreffen de eindrekening met bijlagen 1808-1810 van de laatste drost van het Ambt Bredevoort, die in 1812 door de burgemeesters van de betrokken gemeenten na afhoring ter Secretarie werden gedeponeerd. Daarnaast zijn enkele Bredevoortse kohieren uit 1809 door het Gemeentebestuur voortgezet en aangevuld. Het gemeentelijk oud-archief omvat voorts de gedeponeerde bestanden "Oude bestuursarchivalia betreffende Winterswijk 1679-1834", overgedragen door functionarissen van het voormalige Ambt Bredevoort, en het archief van het St. Michaëls- of Weversgilde 1682-1933, dat van 1798 tot 1933 van overheidswege werd beheerd door commissarissen, die aan het Gemeentebestuur rekening & verantwoording aflegden. De einddatum van het geïnventariseerde hoofdbestand is 1991, ontleend aan de registers van bouwvergunningen.
Het huidige bestand bevat eveneens stukken, afkomstig van de diensten Gemeentewerken en Sociale Zaken, die los werden aangetroffen in de archiefbewaarplaats in het Gemeentehuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein, of die naderhand als losse bescheiden werden overgedragen. Er is voor gekozen de vermenging niet ongedaan te maken en de stukken te vatten onder de bestandsnaam "Archieven van het Gemeentebestuur van Winterswijk", omdat van genoemde diensten geen afzonderlijke archiefblokken zijn overgedragen. Vóór 1980 zijn helaas soms stukken in particulier bezit terechtgekomen, ook zijn stukken door ambtenaren geschonken aan de plaatselijke oudheidkundige vereniging Het Museum.
Behalve archieven van gemeentelijke diensten, bedrijven en commissies behoren tot de archieven der Gemeente ook gedeponeerde archieven van:
a) instanties, die verplicht waren aan de Gemeente rekening & verantwoording af te leggen;
b) instanties waarvan de rechten en plichten op de Gemeente zijn overgegaan;
c) archieven van instellingen, waarin de Gemeente participeerde;
d) archieven van officiële instanties, die wettelijk in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de plaats van vestiging dienen te worden bewaard.
In 1919 werd ter Secretarie overgegaan op zaaksgewijze ordening in dossiers. Vóór 2000 werden deze dossierbestanden niet periodiek afgesloten, maar onregelmatig en willekeurig, zodat een aantal archiefblokken onderling overlapping vertoont, zowel qua periode als qua nummering. Helaas heeft dat voor deze inventaris de konsekwentie, dat de onderzoeker voor de periode 1917-1984 zo nodig ook de dossierbestanden "Blok 1999", "Blok 2002" en "Blok 2008" moet raadplegen.
Een begin met inventarisatie werd gemaakt door streekarchivaris R. Wartena in 1980. Deze aanzet werd in de jaren 1981-1988 door resp. F. van Geijn, A. Kuiper en P. Meerdink voortgezet, gewijzigd en aangevuld. In het hoofdbestand werden voorts gedeponeerde archivalia aangetroffen, die merendeels in de doorlopende nummering werden opgenomen, deels ook naderhand afgesplitst. Ten behoeve van internetraadpleging zijn alle subnummers gewijzigd.
De inventarisnummers 3875 t/m 4017 zijn vervallen. De kadastrale bestanden van de Gemeente Winterswijk zijn overgebracht naar het bestand SARA 1237.
SARA Doetinchem
P. Meerdink 2007
Bijgeplaatst zijn de begrotingen met memories van toelichting 1935-1977, de rekeningen van inkomsten en uitgaven 1933-1977, jaarverslagen van gemeentelijke diensten en bedrijven 1964-1977 en enkele afzonderlijke bescheiden. Concepten, dubbele bijlagen, schadelijke verpakkingsmaterialen, kunststof en ijzeren hechtmiddelen zijn verwijderd. Deze aanvulling betreft de inventarisnummers 4113 - 4212.
P. Meerdink. Doetinchem maart 2016.
Inventaris
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1808-1991
Auteur:
P. Meerdink, R. Wartena, F. van Geijn, A. Kuiper
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
114,00
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0263 Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0263
Trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS