erfgoedcentrum achterhoek liemers

beeld- en geluidcollecties

Het Erfgoedcentrum beschikt over uitgebreide beeld- en geluidcollecties. De bestanden in deze collecties worden regelmatig aangevuld.

Auteursrecht
(Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld)
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers streeft ernaar wettelijke bepalingen in verband met het auteursrecht te respecteren.
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft zoveel mogelijk geprobeerd de makers te achterhalen. In de gevallen waarin dat gelukt is is toestemming voor publicatie op internet gevraagd. Indien geen toestemming verleend werd óf indien er kosten voor plaatsing werden berekend, zijn de werken niet op internet geplaatst. De beschrijvingen van deze werken zijn wél te doorzoeken. De originele werken kunnen in dit geval in de studiezaal van het erfgoedcentrum bekeken/beluisterd worden.
De website bevat ook werken waarvan de rechthebbende niet achterhaald kon worden. Indien iemand van mening is auteursrechten te hebben, wordt deze verzocht contact op te nemen met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Indien gewenst zal het werk van internet gehaald worden.

Portretrecht
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers eerbiedigt het portretrecht. Indien u meent dat het streekarchivariaat ongewild het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op zodat de situatie kan worden rechtgezet. De foto kan indien gewenst onmiddellijk van internet gehaald worden.

Kwaliteit van afbeeldingen
De afbeeldingen kunnen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op beperkte resolutie geprint of gedownload worden. Voor elk ander gebruik van een afbeelding moet toestemming verkregen worden van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en zal de herkomst vermeld moeten worden.

Kwaliteit van beschrijvingen
De beschrijvingen zijn ingevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het erfgoedcentrum. Mocht iemand een fout vinden in de beschrijvingen of menen aanvullingen te kunnen geven op de beschrijvingen, gelieve dan contact op te nemen met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Dat kan door op het "reageer"-icoontje bij de beschijving te klikken.

beeldbank

In de beeldbank (beeldcollectie) vind je foto's, ansichtkaarten, tekeningen, (land)kaarten, briefhoofden, plattegronden en posters. Kortom, het zogenaamde 'niet bewegend beeldmateriaal'.

Waar dat wenselijk is, bestaat de mogelijkheid om in te zoomen, bijvoorbeeld in het geval van kaarten. In andere gevallen wordt een afbeelding getoond op een beperkte resolutie. Wanneer in verband met auteursrechten een afbeelding niet getoond kan worden, wordt dat aangegeven. De afbeelding kan dan in de studiezaal wel ingezien worden.
Er is een groot aantal kaarten beschreven, waarvan nog geen scan beschikbaar is. Deze beschrijvingen zijn wel zichtbaar en de kaarten zijn in de studiezaal te raadplegen.

Het is mogelijk om afbeeldingen in een hoge resolutie te bestellen, bijvoorbeeld voor publicatiedoeleinden.

Voor tarieven bekijk of download de tarievenlijst elders op deze pagina.

 

zoeken

film

Ruim 100 films zijn nu digitaal beschikbaar, hier worden regelmatig films aan toegevoegd. Omdat op deze manier de films voor iedereen gratis en op elk moment te bekijken zijn verstrekt het Erfgoedcentrum geen films op DVD of andere dragers.

Heeft u oude films die een beeld geven van leven en werken in onze regio? Dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd! Daarbij is het van belang dat u de film(beelden) aan het Erfgoedcentrum kan schenken en wij deze gedigitaliseerd op onze website beschikbaar mogen stellen. U kunt hierover contact met ons opnemen.

zoeken

geluid

Het Erfgoedcentrum beschikt over een steeds groeiend aantal geluidsfragmenten. Voor zover de rechten berusten bij derden, is toestemming verkregen deze beschikbaar te stellen. Beschikbaar gesteld worden steeds de authentieke, niet bewerkte opnamen.

zoeken