erfgoedcentrum achterhoek liemers

beeld- en geluidcollecties

Het Erfgoedcentrum beschikt over uitgebreide beeld- en geluidcollecties. De bestanden in deze collecties worden regelmatig aangevuld. Het Erfgoedcentrum streeft ernaar wettelijke bepalingen i.v.m. geldende rechten te respecteren.

 

Auteursrecht
Het Erfgoedcentrum heeft geprobeerd de makers te achterhalen. Waar dat gelukt is, is toestemming voor publicatie op de website gevraagd. Indien geen toestemming verleend werd óf indien er kosten voor plaatsing werden berekend, zijn de werken niet gepubliceerd. Beschrijvingen van deze werken zijn wél te doorzoeken en originelen kunnen in de studiezaal bekeken/beluisterd worden. De website bevat ook werken waarvan de rechthebbende niet achterhaald kon worden. Indien iemand van mening is auteursrechten te hebben, neem dan contact op met het Erfgoedcentrum. Indien gewenst zal het werk van de website gehaald worden.

Portretrecht
Indien u meent dat het Erfgoedcentrum ongewild het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op zodat de situatie kan worden rechtgezet. De foto kan indien gewenst van de website gehaald worden.

Kwaliteit van afbeeldingen
De afbeeldingen kunnen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op beperkte resolutie geprint of gedownload worden. Voor elk ander gebruik van een afbeelding moet toestemming verkregen worden van het Erfgoedcentrum en zal de herkomst vermeld moeten worden.

Kwaliteit van beschrijvingen
De beschrijvingen zijn ingevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Erfgoedcentrum. Mocht iemand een fout vinden in de beschrijvingen of menen aanvullingen te kunnen geven op de beschrijvingen, gelieve dan contact op te nemen met het Erfgoedcentrum. Dat kan door op het "reageer"-icoontje bij de beschijving te klikken.

Beeldbank

In de beeldbank (beeldcollectie) vind je het zgn. 'niet bewegend beeldmateriaal'  zoals foto's, ansichten, tekeningen, (land)kaarten en posters. Vanwege geldende rechten kan bv. op kaarten ingezoomd worden maar worden andere afbeeldingen getoond op beperkte resolutie. Soms wordt vermeld dat een afbeelding niet getoond kan worden, ook dit i.v.m. rechten. Die afbeeldingen kunnen wel in de studiezaal ingezien worden. Dat geldt ook voor kaarten die wel al beschreven zijn maar nog niet gedigitaliseerd zijn.

Het is mogelijk om afbeeldingen in een hoge resolutie te bestellen, bijvoorbeeld voor publicatiedoeleinden. Voor tarieven zie de tarievenlijst.

 

zoeken

film

Ruim 100 films zijn nu digitaal beschikbaar, hier worden regelmatig films aan toegevoegd. Omdat op deze manier de films voor iedereen gratis en op elk moment te bekijken zijn verstrekt het Erfgoedcentrum geen films op DVD of andere dragers.

Heeft u oude films die een beeld geven van leven en werken in onze regio? Dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd! Daarbij is het van belang dat u de film(beelden) aan het Erfgoedcentrum kan schenken en wij deze gedigitaliseerd op onze website beschikbaar mogen stellen. U kunt hierover contact met ons opnemen.

zoeken

geluid

Het Erfgoedcentrum beschikt over een steeds groeiend aantal geluidsfragmenten. Voor zover de rechten berusten bij derden, is toestemming verkregen deze beschikbaar te stellen. Beschikbaar gesteld worden steeds de authentieke, niet bewerkte opnamen.

zoeken