erfgoedcentrum achterhoek liemers

Deel 12 WALD, De mens en zien wark-B is uit

Evenals in de voorgaande elf delen laat ook dit deel weer de rijke verscheidenheid zien die zo kenmerkend is voor de Achterhoekse en Liemerse streektaal.

In zeven hoofdstukken komen aan de orde de woordenschat die te maken heeft met: 
Beroepen en ambachten (metselder, lompenkeerl, göttenschräöder, huttekeerl)
Gereedschappen (akse, (h)iepe, kruuskopschroevendraejer, heujvorke)
Voorwerpen waarin bewaard kan worden (benne, dekkelkorf, toete, kuup)
Stoffen en weefsels (baai, pellen, tierentein, katoen)
Handel en geldwezen (sjacheraar, arfhuus, halve stuver, kastermenneken)
Eigendom (arfgenaam, spoorpot, grondeloos rieke, baedelen)
Vervoer (kleedwagen, zwartrieder, vleegmachine, varen)


De omvang van deze uitgave is 300 pagina’s. Zoals ook in de vorige delen gebeurd is, worden de namen van de metwarkers die vanaf 2018 vragenlijsten ingevuld hebben, weer vermeld.

Dit deel is het vervolg op het eerder verschenen deel De mens en zien wark-A waarin woorden staan m.b.t. huishoudelijk werk.

Een alfabetisch register van 5500 dialectwoorden en een alfabetisch register van ruim 1800 Standaardnederlandse woorden die van toepassing zijn op die dialectwoorden, vergroten de toegankelijkheid.


Het boek is in zeer beperkte oplage gedrukt, en is volledig uitverkocht. Het is alleen nog gratis digitaal te bestellen/downloaden.

https://www.achterhoekseboeken.nl/alle-boeken/1182-de-mens-en-zien-wark-b.html

 

HET WALD-PROJECT

In 1980 is het toenmalige Staring Instituut begonnen met het verzamelen van materiaal voor het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten WALD. In de loop van meer dan veertig jaar zijn zo’n 175 vragenlijsten beantwoord door individuele streektaalkenners en, vooral, door groepen streektaalliefhebbers uit ruim vijftig plaatsen.

Het WALD is geen alfabetisch woordenboek maar het geeft de woorden naar onderwerp, dus in een logische samenhang. Daartoe zijn vijf grote thema’s gekozen. Drie thema’s zijn inmiddels voltooid: De mens (verschenen in vier delen), De mens en zien huus (een deel) en De mens en zien gezins- en gemeenschapslaeven (twee delen). Van De mens en de weerld zijn drie delen verschenen; van De mens en zien wark is in 2015 het eerste deel verschenen.