erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie


Ruim 51.000 namen in de toegang 'Personen in notariële akte'

Vrijwilligers van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers maken een toegang op de notariële archieven. Wekelijks wordt deze toegang uitgebreid. De stand van zaken is nu (december 2018) als volgt: Aalten (8.333), Didam (10.608), Doetinchem (6.940), Lichtenvoorde (307), Neede (2.175), 's-Heerenberg (7.709),  Steenderen (4.558), Terborg (6.474), Winterswijk (4.352). Neem een kijkje. 


Landsdijken - Dienstkring Arnhem-Oost, 1946-2004
Landsdijken, Dienstkring Arnhem-Oost is een organisatie van het Rijk belast met het onderhouden en beheren van 'Landsdijken', de dijken die behoorden tot het Rijk. Landsdijken als een aanduiding van plaats refereert specifiek naar de dijken van het Gelders Eiland; de dijken rondom het Pannerdensch- en Bijlandsch Kanaal. Medio 2005 is het archief alsmede de dijken in beheer gekomen bij het Waterschap Rijn en IJssel. Bekijk de archieftoegang.


Gemeentebestuur Hengelo (G), 1989-2004
De gemeente Hengelo is ontstaan rond het jaar 963 en bestaat naast de dorpen Hengelo en Keijenborg uit de buurtschappen Bekveld, Dunsborg, Noordink, Varssel en Veldhoek. Tijdens de jaren van dit archiefblok was Mr. Alphert van Beeck Calkoen burgemeester van de gemeente Hengelo Gld. Er zijn 38 dossiers uit de inventaris die een beperking hebben op de openbaarheid ter bescherming van de privacy van personen. Het betreffen de dossiers: 592,1231 tot en met 1249, 1387, 1404, 1570, 1637, 1869, 1870, 1879, 1922, 1939, 1970, 1971, 2031, 2034, 2124, 2125, 2412, 2482, 2581. Een besluit tot beperking van de openbaarheid is verleend namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst en maakt onderdeel uit van de verklaring van overbrenging. Verder zijn de namen van personen in de dossieromschrijvingen verwijderd. Bekijk de archieftoegang.