erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Aanvulling op het familiearchief Kuiper/Harperink (voorgangers van Grolsch Bierbrouwerij)
Via een particulier zijn wij in het bezit gekomen van een aanvulling op het archief van de Groenlose families Kuiper en Harperink, voorgangers van de Grolsche Bierbrouwerij. Van het archief zijn scans beschikbaar zodat u het archief thuis op uw gemak kunt bekijken. Bekijk het archief.

 

Project 'Oral history' - Gastarbeiders Winterswijk.
Interviewers van de werkgroep 'Oral History' tekenden de verhalen op van gastarbeiders van het eerste uur, over hun gezinnen, over hun heimwee en over de omstandigheden toen zij hier eenmaal woonden.Oral history is een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van vraaggesprekken.
Voor dit doel werd in Winterswijk door de Vereniging Het Museum een werkgroep opgericht. Bekijk de collectie.

Project 'Oral history' - Woonwagenkamp 'Dennenoord', Winterswijk
De woonwagencultuur is in 2014 opgenomen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed en hiermee erkend als Nederlands erfgoed waar men zuinig op moet zijn. Regionaal Woonwagencentrum Dennenoord te Winterswijk werd in 1970 geopend.
Oral history is een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van vraaggesprekken. Voor dit doel werd in Winterswijk door de Vereniging Het Museum een werkgroep opgericht. Bekijk de collectie.

 
 Familie Beijen te Terborg.De familie Beijen en Beijenkorf waren jaren in Terborg onverbrekelijk met elkaar verbonden. De familie vestigde zich in het pand aan de Hoofdstraat, hoek Ettensestraat. Jarenlang exploiteerde men daar een alom bekend café en was het de vaste thuishaven van veel verenigingen. De familie had naast de horecagelegenheid een bloeiend textielbedrijf in de Hoofdstraat. Behalve de winkel was er een atelier voor vervaardiging van bedrijfskleding. De Beijenkorf was een naam die grote bekendheid had in de regio. De Beijenkorf is opgericht in 1949. In 1989 is op feestelijke wijze het 40-jarig bestaan gevierd. Hiervan is een video bewaard gebleven. De inventaris van de Beijenkorf van de familie Beijen is ingedeeld in: het café-restaurant, het atelier, de textielwinkel en de familie Beijen. Bekijk de archieftoegang.

 

Rooms-katholieke parochie van de H. Werenfridus te Zieuwent, 1792-1951
De eerste stichting en oprichting van de R.K.Kerk in 'het Zieuwent' heeft plaats gehad in het jaar 1750 en wel op een privaat eigen goed "het huis Harreveld". Tot het jaar 1793 bleef de godsdienst op dat Huis uitgeoefend. In 1794 werd de Godsdienstoefening overgebracht naar een daar dichtbij gelegen huis van de landbouwer D. Kolkman en daar gedurende een jaar (1794) uitgeoefend. Toen begon men aan middelen te denken om de kerk meer in het midden van de gemeente te brengen. Dit lukte en al in het jaar 1795 werd de kerk overgebracht naar een plaats nagenoeg in het midden van de gemeente. Tot op de dag van vandaag staat deze plaats bekend als 'Op het Hoenderboom'. Hier werd gedurende 1796 en 1797 de eerste R.K. Kerk gebouwd, welke later in 1837 en 1838 werd herbouwd en vergroot. Deze kerk staat bekend als de Waterstaatskerk. De kerk stond op het Hoenderboom, ongeveer op de plaats waar later de Rabobank is gesitueerd. In januari 1898 werd de tegenwoordige kerk van architect J.W. Boerbooms uit Arnhem aanbesteed. De eerste steen werd gelegd door Pastoor Sanderink op 30 juni 1898 (bron 'Historie van Zieuwent'). Opmerking: de steen, die zichtbaar is aan de buitenkant van de kerk - achter het hoofdaltaar - vermeldt echter de datum 24 mei 1898. Op 10 oktober 1899 consacreerde aartsbisschop H. v.d. Wetering het nieuwe kerkgebouw. Bekijk de archieftoegang.

Collectie museale voorwerpen
Soms komt het voor dat bij de overdracht van (papieren) archieven ook voorwerpen worden aangeleverd. Vaak zijn dat voorwerpen die te maken hebben met de administratieve taken van de archiefvormer, vaak zijn de voorwerpen ook bewaard om hun historische waarde. Het ECAL heeft deze 'bijvangst' nu ondergebracht in een zelfstandige verzameling 'museale voorwerpen' en voorzien van afbeeldingen. Bekijk de toegang.


B. Jolink te Hummelo, 1990-2018
Bennie Jolink, geboren op 6 september 1946 in Hummelo, is vooral bekend als de voorman van de Achterhoekse groep Normaal. Deze groep wordt beschouwd als de grondlegger van de boerenbluesrock.
Het archief en de verzamelingen van Jolink worden in gedeelten overgedragen aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Bekijk de archieftoegang.


Toonkunstkoor Oost-Achterhoek te Winterswijk, 1866-2018
1866 opgericht onder de naam 'Caecilia'. 1928 gewijzigd in 'Winterswijkse Oratoriumvereniging'.  Vanaf 1879 een afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Het Winterswijkse koor stelt  in haar statuten uitdrukkelijk dat zij handelt overeenkomstig de statuten van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, gevestigd te Amsterdam. Bekijk de archieftoegang.


Familie Luyken op Landfort te Megchelen, 1616-2014
Het archief van het landgoed Landfort te Megchelen onder Gendringen is gevormd door opeenvolgende generaties van de familie Luyken als beheerders en bewoners vanaf 1823. De basis voor het archief vormden de stukken vanaf 1772, die werden overgedragen bij de aankoop van het landgoed in 1822. Dit bestand werd door Johann Albert Luyken en volgende generaties Luyken aangevuld met zowel persoonlijke stukken en bescheiden van familieleden en aanverwanten als met stukken betreffende eigendom en beheer van het goederenbezit in Nederland en Duitsland. De stukken zijn deels in het Nederlands, deels in het Duits en in oud-Duits handschrift geschreven. Bekijk de archieftoegang.

 

Bibliotheek

 

De Hanze : de eerste Europese handelsmacht / Arnout van Cruyningen
In 1161 stichtten Duitse koopmansgildes de voorloper van de Hanze, gericht op de handel met de gebieden rond de Oostzee. Vrije handel was hun doel, naast het minimaliseren van tol en belastingen. De Hanze breidde zich steeds verder uit en ook de Noordzeekust en de steden aan de grote rivieren werden onderdeel van een grotere Europese gemeenschap. In de hoogtijdagen waren meer dan 200 steden aangesloten, van Bolsward tot Brugge en van Nijmegen tot Novgorod.
In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de Hanze alleen maar toegenomen, met nieuwe Hanzedagen, vieringen en zelfs een Hanzefietsroute. Dit prachtig geïllustreerde boek, met afbeeldingen, kaarten en kaders is een must voor iedereen die meer wil weten over dit unieke historische stedenverbond.


De Hanze : kooplui, koningen, steden & staten / Jan J.B. Kuipers
De Nederlandse Hanzegeschiedenis concentreert zich rond de IJssel- en andere oostelijke steden: Deventer, Zutphen, Kampen, Zwolle, maar bijvoorbeeld ook Groningen, Stavoren, Nijmegen, Roermond.
Dit boek schildert een kleurrijk panorama. Van Londen tot Novgorod; van Kampen, het 'Rotterdam van de middeleeuwen', tot de Waag van Doesburg. Vanaf de voorgeschiedenis passeren de verschillende fasen tot het langdurige einde. Met aandacht voor de Hanzeoorlogen, de robuuste kogge, de inzet van kaapvaart en de vage grens met zeeroof. Ook is er aandacht voor de staatkundige ontwikkelingen, opmerkelijke actoren, de culturele erfenis - Hanzegotiek, portretkunst, literatuur en muziek. Zelfs voor de 'Hanze van de Hanze'.


Tuinmansleven op de Ulenpas : van seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en Keppel 1770-1930 / Mies Dagevos
Drie generaties Knake zijn nauw verbonden met de landgoederen Enghuizen en de Ulenpas. Johann Friedrich Christian Knake begint in 1810 als tuinman op het landgoed Enghuizen bij Hummelo. Zijn zoon Jan Fredrik treedt in zijn voetsporen en wordt in 1840 tuinman op het landgoed de Ulenpas bij Hoog-Keppel. Jan Bernard Knake, de derde generatie, wordt later rentmeester op de Ulenpas. Mies Knake, dochter van Jan Bernard, besluit vanaf 1907 vast te leggen wat er dichtbij en veraf gebeurt. Zij houdt dit vol tot 1923. Haar observaties over wat er dichtbij en veraf gebeurt kruipen de lezer regelmatig onder de huid.


Textielindustrie in Winterswijk & omstreken / Arjan Ligtenbarg
Een beeld van de opkomst en ondergang van de textielindustrie in de Achterhoek en omliggende plaatsen, met nadruk op Winterswijk.De grote Winterswijkse weverijen verdwenen in de jaren 1960 tot ongeveer 2000. Een langdurige massale werkloosheid volgde er niet op, veel mensen vonden wel weer werk of gingen (vervroegd) met pensioen. De confectie-industrie bleef nog lang omvangrijk. Opmerkelijk is de verschuiving van de grote fabrieken in Twente en Achterhoek naar confectieateliers in de westelijke Achterhoek en Liemers, Daarmee kende de textielindustrie geen plotselinge, maar juist een geleidelijke afbouw van de werkgelegenheid in circa 50 jaar tijd.