erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Bibliotheek

 

Voorheen informeerden wij hier vooral over nieuwe archieven in onze collectie, maar wij hebben natuurlijk ook volop nieuwe boeken in onze bibliotheek. Een greep hieruit:

 

Achterhoekse Almanak 2019

Een jaarlijkse uitgave van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting vol met kalendergegevens van bijzondere dagen en een natuur- en tuinkalender. Informatie over het weer, hemellichamen en de duur van het daglicht. Actuele adresinformatie van provincie, gemeenten, erfgoedinstellingen, musea enz. Met artikelen over natuur, landschap, historie en streektaal. Het boek in onze catalogus.

 

WALD - De mens en de weerld C: woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten

In de serie WALD een uitgave over zaken waar de mens geen invloed op heeft, zoals aspecten van tijd, van ruimte, plaats, afmetingen, van vorm  en van ordening en volgorde. Ook is een register opgenomen om uitgaande van het Standaardnederlands de woorden te vinden die er in de streektaal bij aansluiten. Het boek in onze catalogus.

Dit boek werd verkozen tot Beste Boek Achterhoek en Liemers 2018. Uit het juryrapport:

Sinds 1984 zijn er reeds tien delen verschenen. Te samen met dit deel vormen ze zowel een monument als ook een bewaarplaats voor het dialect van deze beide streken. Het dialect dat enerzijds steeds meer erkenning krijgt en anderzijds steeds meer dreigt te verdwijnen als een levende taal.
Lex Schaars en Henk Lieftink organiseren het WALD-project, maar in de loop der jaren hebben honderden lokale metwarkers materiaal aangeleverd voor de publicaties. Een enorme inspanning en een grootse prestatie gedurende 34 jaar.

Het boek is daarom ook zo fascinerend dat het laat zien, vaak aan de hand van kaartjes en citaten, hoe de uitspraak van dialectwoorden per plaats verschilt, maar ook welk verschil er bestaat tussen het Liemers dialect, met meer Frankische invloed en het Achterhoekse, met meer Saksische invloeden. Zo begint dit deel met de dialectwoorden voor 'er zijn/bestaan'. Dieper de Achterhoek in wordt vooral de stam 'bun' gebruikt:' der bunt, der bun, der bint'. Dat verwijst naar de woorden 'ik ben' en het Duitse 'ich bin'. In de Liemers klinkt het als 'der zun', 'der zunt, der zin en der zien' Dat verwijst naar het woord 'zijn' Het verschil wordt mooi zichtbaar gemaakt door kaartjes. Zo zie je dat Gendringen op de grens ligt. Daar komen beide varianten voor, aldus de lokale medewerkers.

 

Familiebedrijven in de Liemers

Sjoerd Geurts beschrijft in een serie authentieke portretten vijftien familiebedrijven in de Liemers. Met verhalen en anekdotes over voorspoed, tegenslag en emoties, die horen bij het fenomeen familiebedrijf.
De bedrijven die in het boek voorkomen zijn: Visser Duiven, Kinkelder BV, Bakkerij Godschalk, Royal Eijkelkamp, Delba, Ploccos Horeca Groep, Span Meesterschilders, Ariës Natuursteen, Ebbers Wonen, Ter Heerdt kuikens en hennen, JAZO Zevenaar, Volvo Harrie Arendsen, Intratuin Duiven, Zaal Gieling Groessen en Technisch adviesbureau Willems. Het boek in onze catalogus.

 

De Cloese, havezate aan de Berkel

Aan de hand van archiefstukken, bijzondere familiegeschiedenissen en historisch onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de turbulente geschiedenis van de Cloese vanaf de 14de eeuw. Het huidige kasteel dateert uit de 19e eeuw. Door de eeuwen heen is het o.a. in gebruik geweest als onderkomen voor adellijke families, als klooster en politieschool. Tegenwoordig wordt het weer bewoond door particulieren. Het boek in onze catalogus.

 

Archieven


Ruim 51.000 namen in de toegang 'Personen in notariële akte'

Vrijwilligers van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers maken een toegang op de notariële archieven. Wekelijks wordt deze toegang uitgebreid. De stand van zaken is nu (december 2018) als volgt: Aalten (8.333), Didam (10.608), Doetinchem (6.940), Lichtenvoorde (307), Neede (2.175), 's-Heerenberg (7.709),  Steenderen (4.558), Terborg (6.474), Winterswijk (4.352). Neem een kijkje. 


Landsdijken - Dienstkring Arnhem-Oost, 1946-2004
Landsdijken, Dienstkring Arnhem-Oost is een organisatie van het Rijk belast met het onderhouden en beheren van 'Landsdijken', de dijken die behoorden tot het Rijk. Landsdijken als een aanduiding van plaats refereert specifiek naar de dijken van het Gelders Eiland; de dijken rondom het Pannerdensch- en Bijlandsch Kanaal. Medio 2005 is het archief alsmede de dijken in beheer gekomen bij het Waterschap Rijn en IJssel. Bekijk de archieftoegang.


Gemeentebestuur Hengelo (G), 1989-2004
De gemeente Hengelo is ontstaan rond het jaar 963 en bestaat naast de dorpen Hengelo en Keijenborg uit de buurtschappen Bekveld, Dunsborg, Noordink, Varssel en Veldhoek. Tijdens de jaren van dit archiefblok was Mr. Alphert van Beeck Calkoen burgemeester van de gemeente Hengelo Gld. Er zijn 38 dossiers uit de inventaris die een beperking hebben op de openbaarheid ter bescherming van de privacy van personen. Het betreffen de dossiers: 592,1231 tot en met 1249, 1387, 1404, 1570, 1637, 1869, 1870, 1879, 1922, 1939, 1970, 1971, 2031, 2034, 2124, 2125, 2412, 2482, 2581. Een besluit tot beperking van de openbaarheid is verleend namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst en maakt onderdeel uit van de verklaring van overbrenging. Verder zijn de namen van personen in de dossieromschrijvingen verwijderd. Bekijk de archieftoegang.