erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Collectie J. Steijntjes te Doetinchem, 17e eeuw - 2005
J.W.J. Steijntjes was werkzaam bij het gemeentelijk Gasbedrijf te Doetinchem. Hij was een verdienstelijk tekenaar, zowel technisch als kunstzinnig. Uit liefde voor de plaatselijke historie verzamelde hij tal van archiefstukken, kaarten, foto's en publicaties betreffende Doetinchem. Ook zijn beroepsmatige tekenvaardigheid zette hij daarvoor in, getuige de aanwezige tekeningen en kaarten. Zaken als archeologisch en ander historisch onderzoek en de totstandkoming van het Doetinchemse beeldje van de Achterhoekse romanfiguur Aornt Peppelenkamp werden door hem gedocumenteerd. Bekijk de archieftoegang.

Christelijke Basisschool de Hoeksteen te Gendringen, 1898-2009
Deze plaatsingslijst bevat beschrijvingen van een deel van de (oorspronkelijke) archiefbestanddelen van schoolorganisaties die in 1985 samen de Christelijke Basisschool de Hoeksteen te Gendringen vormden. Welbeschouwd betreft het hierbij beschreven archiefdeel een uit meerdere archieven samengesteld geheel. In 1871 werd in het dorp Gendringen de Evangelische Bewaar-, Naai en Breischool opgericht, een stichting die overging in de Evangelische Kleuterschool. Met het tot stand komen van de Wet op de basisscholen in 1985 ging deze kleuterschool met de Christelijk Nationale School op in de Protestants Christelijke Basisschool 'de Hoeksteen' te Gendringen. De archieven van deze scholen werden daarmee ook samengevoegd. De in deze inventaris beschreven archiefstukken zijn alle laatstelijk afkomstig uit het schoolgebouw van de basisschool 'de Hoeksteen' aan de Oosterstraat te Gendringen. Bekijk de archieftoegang

Rooms-katholieke Parochie van de Heilige Martinus te Megchelen, 1856-2015
De buurtschap Megchelen was van oudsher gelegen in de heerlijkheid Gendringen, die deel uitmaakte van de voormalige graafschap Bergh. De bewoners hadden een eigen kapel, die in 1584 door de graaf van Bergh werd toegewezen aan de pastorie van Gendringen. Sindsdien behoorden de katholieke inwoners van Megchelen tot de rooms-katholieke parochie van de Heilige Martinus te Gendringen. De buurtschap Megchelen werd in 1821 ingedeeld bij de nieuwe burgerlijke gemeente Gendringen, sedert 2005 deel van de gemeente Oude IJsselstreek. De kapel in Megchelen werd in 1855 tot officiële bijkerk van de Gendringse parochie verheven. In 1863 kregen de katholieke inwoners van Megchelen een eigen parochie van de Heilige Martinus te Megchelen.
In januari 1991 werd een nieuwe parochiestruktuur ingevoerd, waarbij het kerkbestuur werd vervangen door een parochiebestuur, bestaande uit 5 leden, terwijl de parochieraad werd vervangen door een parochievergadering, bestaande uit 15 leden. De pastoor bleef voorzitter van beide organen. Tengevolge van samenwerking en opschaling werd de parochie met ingang van 2010 omgedoopt tot de 'Geloofsgemeenschap van de H. Martinus te Megchelen'. Het parochiebestuur werd de plaatselijke lokatieraad van de 'Verrijzenisparochie', ontstaan uit de parochies te Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Ulft, Varsselder, Veldhunten en Varsseveld. Deze Verrijzenisparochie ging in 2018 samen met de Maria en Laurentiusparochie te Doetinchem, bestaande uit de voormalige parochies te Doetinchem, Etten, Gaanderen en Terborg en heet sindsdien Maria-Laetitiaparochie te Doetinchem. Bekijk de archieftoegang

Uitgeversmaatschappij De Graafschap te Aalten (1912) 1920-1981 (2012)
In 1920 is volgens de statuten het doel van de N.V. onder meer het uitgeven en exploiteren van het antirevolutionaire blad De Graafschapper.
De uitgeverij houdt zich later niet alleen bezig met het uitgeven van De Graafschapper. Landelijke bekendheid wordt verkregen door de vele uitgaven met een politiek en anti-revolutionair karakter, bijvoorbeeld Politieke Gids, Cijfers en Feiten, Van het Binnenhof, en de brochure Nationaal-Socialistische Fascisten-politiek
In 1941 verschijnt bij Uitgeverij De Graafschap een boekje over het Wilhelmus. De Graafschapper wijdt er een artikel aan. In datzelfde jaar wordt de krant verboden. De bezetter gaat over tot sluiting van bedrijven die geen krant meer uitgeven. In een aandeelhoudersvergadering wordt besloten de N.V. te liquideren en het bedrijf te verkopen aan de directeur, de heer W.J. Delleman.
Na de oorlog wordt gepoogd het blad De Graafschapper weer te laten verschijnen. Daarvoor was ƒ 40.000 nodig. Van de oude N.V. stond nog ƒ 18.000 geblokkeerd op een bankrekening. De liquidateur van de N.V. De Graafschap wilde wel meewerken om deze gelden te gebruiken voor een nieuwe start. De meeste oude aandeelhouders waren tot medewerking bereid. Maar uiteindelijk is dit op niets uitgelopen.
De drukkerij, eigendom van de heer Delleman en niet meer van de N.V., heeft nog een bloeiende periode doorgemaakt. Er werden diverse weekbladen gedrukt en ook werd veel drukwerk voor Philips verzorgd. Bekijk de archieftoegang

Fotocollectie industrieel erfgoed Achterhoek en Liemers, 1975.
Het toenmalige ministerie van C.R.M. stelde in het jaar 1975 een ‘werkgroep oudheidkunde voor bedrijven en techniek’ in, waarbij als eerste studiegebied de Achterhoek, de Liemers en Twente werd aangewezen. De collectie omvat een inventarisatie en afbeeldingen van ambachten, bedrijven, machines, watertorens, sluizen, ophaalbruggen, stationsgebouwen, enz. met een historische waarde. Wim de Natris werd indertijd, als werknemer van het ‘Openluchtmuseum’ met deze opdracht belast.
Wim de Natris studeerde kunstgeschiedenis aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen met als specialisatie industriële architectuur in de negentiende eeuw. Was daarna als assistent conservator verbonden aan het toenmalige Rijksmuseum Het Openluchtmuseum te Arnhem en docent aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Vervolgens doceerde hij kunst- en cultuurgeschiedenis en esthetica aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast was hij jarenlang actief als adviseur op het gebied van industrieel erfgoed bij verschillende instellingen en monumentencommissies. Bekijk de archieftoegang