erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Fotocollectie industrieel erfgoed Achterhoek en Liemers, 1975.
Het toenmalige ministerie van C.R.M. stelde in het jaar 1975 een ‘werkgroep oudheidkunde voor bedrijven en techniek’ in, waarbij als eerste studiegebied de Achterhoek, de Liemers en Twente werd aangewezen. De collectie omvat een inventarisatie en afbeeldingen van ambachten, bedrijven, machines, watertorens, sluizen, ophaalbruggen, stationsgebouwen, enz. met een historische waarde. Wim de Natris werd indertijd, als werknemer van het ‘Openluchtmuseum’ met deze opdracht belast.
Wim de Natris studeerde kunstgeschiedenis aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen met als specialisatie industriële architectuur in de negentiende eeuw. Was daarna als assistent conservator verbonden aan het toenmalige Rijksmuseum Het Openluchtmuseum te Arnhem en docent aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Vervolgens doceerde hij kunst- en cultuurgeschiedenis en esthetica aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast was hij jarenlang actief als adviseur op het gebied van industrieel erfgoed bij verschillende instellingen en monumentencommissies. Bekijk de archieftoegang


Archieven Gemeentebestuur Doetinchem en gedeponeerde archieven.
Onlangs is een flink aantal archieven met betrekking tot de gemeente Doetinchem beschikbaar gekomen voor onderzoek. Het zijn in totaal 21 grote en wat kleinere archieven. Van sommige inventarisnummers is de openbaarheid beperkt.
Gemeentebestuur Doetinchem, 1970-2004
Gemeentebestuur Doetinchem, 2005-2009
Gemeentebestuur Doetinchem - bouwvergunningen, 1990-2004
Gemeentebestuur Doetinchem - bouwvergunningen, 2005-2012
Gemeentebestuur Doetinchem - milieuvergunningen, 1970-2004
Gemeentebestuur Doetinchem - milieuvergunningen, 2005-2009
Gemeentebestuur Wehl, 1947-2004
Stichting Ziekenvervoer, 1950-1961
Stichting Dierentehuis De Oude IJssel, 1958-2008
Stichting Technisch beheer centrale antenne-inrichtingen, 1989-1995
Stichting Profronde Doetinchem, 1994-1997
Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking, 1990-1993
Bescherming Bevolking A-Kring Gelderland-Oost, 1962-1986
Stichting Herdenking en Bevrijding Doetinchem, 1994, 1995
Stichting ter bevordering van de schooltandverzorging in de kring Doetinchem, 1951-1995
Rioolwaterzuivering in de gemeente Doetinchem en Wish en Waterzuivering Zuid Oost- Gelderland, 1967-1971
Gemeentelijk Gasbedrijf Doetinchem, 1927-1945
Stichting de Brouwerkamp. Tehuis voor bejaarden, 1950-1983
Werkcomité opening Rijksweg 15, 1974
Rietveld Lyceum, 1880-2002
Stichting Doetinchem 750 jaar stad, 1984-1986


Fotocollectie Familie Van Ditzhuijzen te Terborg, ca 1900-ca 1955.
De collectie heeft behoord aan de familie Van Ditzhuizen, directeuren van IJzergieterij en emailleerfabrieken Vulcaansoord en aanverwante familie Driessen.  In 1867 kwam Vulcaansoord in bezit van koopman Gustaaf van Ditzhuijzen. Deze bouwde de villa Huize Vulcaansoord. Bekijk de archieftoegang.


Rabobank Graafschap-Midden te Doetinchem.
Rabobank Graafschap Midden, tussen 2005 en 2015 één van de lokale Rabobanken in Nederland. Statutaire hoofdzetel in Doetinchem met verder vestigingen in Doesburg, Giesbeek, Hummelo, Wehl en Zelhem. In 2005 ontstaan uit de fusie tussen de Rabobanken Doesburg-Giesbeek en Omstreken, Doetinchem en Omstreken, Wehl en Omstreken en Zelhem. Inclusief de rechtsvoorgangers van deze banken kende Rabobank Graafschap Midden in totaal 9 rechtsvoorgangers die hun oorsprong kenden tussen 1897 en 1930. Eén van hen was de Coöperatieve Boerenleenbank te Angerlo, één van de eerste Boerenleenbanken in Nederland. Tijdens de bewerking van dit archief is de archiefvormer in 2015 gefuseerd met Rabobank Graafschap-Zuid tot Rabobank Graafschap. Bekijk de archieftoegang.


Collectie W. Tops, Zenderen
Doctorandus Wilhelmus Johannes Tops (1921 - ca 2004), geboren te Groenlo, was pater van de Orde der Carmelieten en conrector van het gymnasium en kleinseminarie Sancti Alberti van deze orde te Zenderen bij Borne (O). Van 1966 tot 1978 was hij rector van het Jacobus College te Enschede en in de jaren 1984-1989 pastoor van de St. Willibrordusparochie te Vroomshoop (O).
Pater W.J. Tops verzamelde en vervaardigde transcripties van oorkonden betreffende Groenlo vanaf 1972 en zette zijn werk voort tot ongeveer 2003. Hij assisteerde daarnaast zijn broer Nicolaas Johannes Tops (1908-1995) bij diens historisch onderzoek door de vertaling en interpretatie van latijnse teksten.
Het bestand bevat, naast een beperkt aantal persoonlijke stukken van W.J. Tops (1921 - ca 2004) en zijn broer N.J. Tops (1908-1995), vooral stukken betreffende hun onderzoekingen en publicaties. W.J. Tops' aktiviteiten resulteerden in een grote hoeveelheid afschriften, transcripties en vertalingen van oud bronnenmateriaal betreffende Groenlo. Daarnaast bewaarde hij enige documentatie betreffende Twente. Veel historische documentatie en concept-teksten zijn echter afkomstig van zijn broer Nico J. Tops en in eerste instantie in zijn archief terechtgekomen door uitwisseling en overleg inzake diens historisch onderzoek. Zijn aandeel daarin betreft vooral de vertaling en interpretatie van teksten in het Latijn van middeleeuwse oorkonden en kerkelijke documenten met betrekking tot de historie van Groenlo. De verdere uitwerking en aanvulling door uitgebreid en intensief onderzoek kwam voor rekening van N.J. Tops, en resulteerde in een groot aantal publicaties op diens naam. Bekijk de archieftoegang.


Stichting Terborg Stad
De Collectie Stichting Terborg Stad is gevormd door Annita Daams. De verzameling werd aangelegd met het uiteindelijke doel om in een prominent pand (vroeger sigarenhandel Boeckhorst) aan het Terborgse St. Jorisplein een voor een breed publiek toegankelijk documentatiecentrum over de stad Terborg in te richten. Dit voornemen is echter geen werkelijkheid geworden. De Stichting Stad Terborg werd opgeheven en de collectie bestaande uit, enkele kleine archieven, archiefstukken, reproducties van archiefstukken, foto’s en reproducties van foto’s en bewegend beeldmateriaal (op CD’s) werd geschonken aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Twee archieven, dat van de auto-ontwerper Van der Goot en dat van de paukenslager Miggelbrink werden uit de collectie afgezonderd en als aparte archieven beschreven.
Bekijk de archieftoegang.


Regio Achterhoek te Doetinchem, 1975-2008.
Het samenwerkingsverband Oost Gelderland is in 1975 opgericht. Het betreft een samenwerkingsregeling van Achterhoekse gemeenten die valt onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).
Opschalingen en uittredingen:
01/07/2001:Centrale Post Ambulancedienst/Regionale Alarm Centrale (CPA/RAS: Meldkamer) opgegaan in stichting Regionale Ambulance Zorg Stedendriehoek (RAZ)
01/01/2004:Ambulancedienst samen met Regionale Ambulancedienst Stedendriehoek RAZ opgegaan in nieuwe Stichting
01/04/2004:Regionale Brandweer opgeschaald naar nieuwe organisatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland samen met de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GHOR
01/01/2005:Geneeskundige Gezondheidsdienst GGD gaat samenwerken met GGD Stedendriehoek in nieuwe organisatie GGD Gelre-IJssel
01/01/2005:Regionaal indicatieorgaan West Achterhoek (RIOWA) opgegaan in nieuwe organisatie Centraal indicatieorgaan Zorg (CIZ)
01/07/2011:Achterhoeks Archief naar enkelvoudige samenwerkingsregeling Ecal
01/04/2013:Taken Regionaal Archeoloog en Externe Veiligheid naar ODA.
Bekijk de archieftoegang.