erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Stichting Terborg Stad
De Collectie Stichting Terborg Stad is gevormd door Annita Daams. De verzameling werd aangelegd met het uiteindelijke doel om in een prominent pand (vroeger sigarenhandel Boeckhorst) aan het Terborgse St. Jorisplein een voor een breed publiek toegankelijk documentatiecentrum over de stad Terborg in te richten. Dit voornemen is echter geen werkelijkheid geworden. De Stichting Stad Terborg werd opgeheven en de collectie bestaande uit, enkele kleine archieven, archiefstukken, reproducties van archiefstukken, foto’s en reproducties van foto’s en bewegend beeldmateriaal (op CD’s) werd geschonken aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Twee archieven, dat van de auto-ontwerper Van der Goot en dat van de paukenslager Miggelbrink werden uit de collectie afgezonderd en als aparte archieven beschreven.
Bekijk de archieftoegang.


Regio Achterhoek te Doetinchem, 1975-2008.
Het samenwerkingsverband Oost Gelderland is in 1975 opgericht. Het betreft een samenwerkingsregeling van Achterhoekse gemeenten die valt onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).
Opschalingen en uittredingen:
01/07/2001:Centrale Post Ambulancedienst/Regionale Alarm Centrale (CPA/RAS: Meldkamer) opgegaan in stichting Regionale Ambulance Zorg Stedendriehoek (RAZ)
01/01/2004:Ambulancedienst samen met Regionale Ambulancedienst Stedendriehoek RAZ opgegaan in nieuwe Stichting
01/04/2004:Regionale Brandweer opgeschaald naar nieuwe organisatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland samen met de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GHOR
01/01/2005:Geneeskundige Gezondheidsdienst GGD gaat samenwerken met GGD Stedendriehoek in nieuwe organisatie GGD Gelre-IJssel
01/01/2005:Regionaal indicatieorgaan West Achterhoek (RIOWA) opgegaan in nieuwe organisatie Centraal indicatieorgaan Zorg (CIZ)
01/07/2011:Achterhoeks Archief naar enkelvoudige samenwerkingsregeling Ecal
01/04/2013:Taken Regionaal Archeoloog en Externe Veiligheid naar ODA.
Bekijk de archieftoegang.


Fa. M.W. Geerlings te Winterswijk.
M.W. Geerlings senior was in de jaren '90 van de 19e eeuw werkzaam bij koffiebranderij Beukenhorst te Winterswijk, die behalve koloniale waren ook overige levensmiddelen en ijzerwaren verhandelde. Geerlings begon in 1893 voor zichzelf en opende een zaak aan het Weurden. Hij nam in 1899 de handel in ijzerwaren van zijn werkgever over en liet in 1899 een nieuw pand bouwen aan de Markt achter de Jakobskerk te Winterswijk, dat bekend werd onder de naam 'De Toko'. Deze zaak werd in 1924 omgezet in de vennootschap onder firma M.W. Geerlings en Zoon met als vennoten de zoons J.M. (Jan) en M.J. (Mau) Geerlings. Men verkocht huishoudelijke artikelen, kachels, fornuizen, wasmachines,gereedschappen, bouwmaterialen en ijzerwaren. In 1925 werd een filiaal gesticht aan de Ganzenmarkt te Groenlo, in 1927 had men ook een filiaal in Eibergen. De administratie van het Eibergse filiaal is tot en met 1961 aanwezig. Laatste firmant was kleinzoon M.W. (Mau) Geerlings, die de zaak in 1991 verkocht aan branchegenoot Te Koppele in Eibergen. Deze verplaatste het bedrijf naar het industrieterrein Veeneslat te Winterswijk. Bekijk de archieftoegang.


J. ter Linde-Duenk te Winterswijk.
Jo ter Linde-Duenk (1921-2010) schreef ruim 40 jaar verhalen en gedichten in het Aaltens dialect, aanvankelijk onder haar pseudoniem 'Johanna van Hameland', later meestal onder haar eigen naam. Ze publiceerde regelmatig in het Contactorgaan van de Oudheidkundige werkgroep ADW en in De Moespot, uitgave van de Dialectkring Achterhook en Liemers. Ze publiceerde af en toe op eigen initiatief of op verzoek in regionale bladen en zond werk in bij schrijf- en dichtwedstrijden. Daarnaast was zij bestuurslid van de Dialectkring Achterhoek en Liemers en verzorgde dialectprogramma's voor Studio XYZ en Radio Slingeland FM te Winterswijk.
Jo ter Linde-Duenk werd geboren op 23 oktober 1921 te Aalten als Johanna Duenk en woonde sinds 1960 in Winterswijk. Ze was in het dagelijks leven een huisvrouw met een gezin. Schrijven in dialect was voor haar een belangrijke levensbehoefte. Ze overleed op 7 juli 2010 te Winterswijk.Bekijk de archieftoegang.


Gemeentebestuur Hengelo (G), 1927-1988
De gemeente Hengelo bestaat naast de dorpen Hengelo en Keijenborg uit de buurtschappen Bekveld, Dunsborg, Noordink, Varssel en Veldhoek. Het archiefblok Hengelo 1927-1988 sluit aan op de inventaris 1811-1933 en is toegankelijk via een dossierinventaris die is ingedeeld volgens de Basisarchiefcode. Het feit dat de periode van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) deel uitmaakt van dit archief, zal het voor velen extra interessant maken. Bekijk de archieftoegang.


Collectie J.E. van der Pluijm, Groenlo, (1544) 1990-2016
J.E. (Joep) van der Pluijm werd geboren in 1935 en overleed in 2016. Van der Pluijm startte omstreeks 1990 in zijn vrije tijd met het bestuderen van de geschiedenis van zijn woonplaats Groenlo. Speciale aandacht had hij voor de stad tijdens de tachtigjarige oorlog. Ook historisch kaartmateriaal had zijn belangstelling. De studie van de geschiedenis resulteerde in enkele publicaties. Bekijk de archieftoegang.


Nederlandse Tafeltennis Bond Afdeling Gelre, 1952-2010

Aanvankelijk zijn Oost-Gelderse tafeltennisverenigingen ondergebracht bij de T.O.G., een zogenaamde 'wilde' bond. De T.O.G. was opgericht in 1948. In 1951 wordt de T.O.G. een 'onderafdeling' van de (landelijke) Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Een jaar later wordt Oost-Gelderland een afdeling onder auspiciën van het landelijk hoofdbestuur. Door fusie met de afdeling 'Gelderland' van de NTTB ontstaat per 1-1-1998 de Nederlandse Tafeltennisbond afdeling Gelre. Binnen het kader van de door het Hoofdbestuur aan de afdeling gedelegeerde taken organiseert elke Afdeling haar eigen afdelingscompetities en andere wedstrijd- en toernooi-evenementen. Voor zover de machtiging als bedoeld in artikel 29 van de Statuten daartoe toereikend is en dit past binnen het door de Bondsraad vastgestelde beleid kan de Afdeling elke andere activiteit ontplooien ter bevordering van de tafeltennissport. Bekijk de archieftoegang.

Vereniging De Raddreijers te Corle, 1966-2016
De vereniging volksfeest Corle had in 1966 niet de financiële middelen om een gezelschap te contracteren. In navolging van andere buurschappen werd geprobeerd iets te organiseren met eigen leden. Dit is de directe aanleiding voor de oprichting van 'De Raddreijers'. De Raddreijers zijn opgericht op 22 april 1966. In april 2016 wordt in Theater De Storm te Winterswijk de laatste voorstelling gespeeld.Bekijk de archieftoegang.