erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Gemeentebestuur Hengelo (G), 1927-1988
De gemeente Hengelo bestaat naast de dorpen Hengelo en Keijenborg uit de buurtschappen Bekveld, Dunsborg, Noordink, Varssel en Veldhoek. Het archiefblok Hengelo 1927-1988 sluit aan op de inventaris 1811-1933 en is toegankelijk via een dossierinventaris die is ingedeeld volgens de Basisarchiefcode. Het feit dat de periode van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) deel uitmaakt van dit archief, zal het voor velen extra interessant maken. Bekijk de archieftoegang.

Collectie J.E. van der Pluijm, Groenlo, (1544) 1990-2016
J.E. (Joep) van der Pluijm werd geboren in 1935 en overleed in 2016. Van der Pluijm startte omstreeks 1990 in zijn vrije tijd met het bestuderen van de geschiedenis van zijn woonplaats Groenlo. Speciale aandacht had hij voor de stad tijdens de tachtigjarige oorlog. Ook historisch kaartmateriaal had zijn belangstelling. De studie van de geschiedenis resulteerde in enkele publicaties. Bekijk de archieftoegang.


Nederlandse Tafeltennis Bond Afdeling Gelre, 1952-2010

Aanvankelijk zijn Oost-Gelderse tafeltennisverenigingen ondergebracht bij de T.O.G., een zogenaamde 'wilde' bond. De T.O.G. was opgericht in 1948. In 1951 wordt de T.O.G. een 'onderafdeling' van de (landelijke) Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Een jaar later wordt Oost-Gelderland een afdeling onder auspiciën van het landelijk hoofdbestuur. Door fusie met de afdeling 'Gelderland' van de NTTB ontstaat per 1-1-1998 de Nederlandse Tafeltennisbond afdeling Gelre. Binnen het kader van de door het Hoofdbestuur aan de afdeling gedelegeerde taken organiseert elke Afdeling haar eigen afdelingscompetities en andere wedstrijd- en toernooi-evenementen. Voor zover de machtiging als bedoeld in artikel 29 van de Statuten daartoe toereikend is en dit past binnen het door de Bondsraad vastgestelde beleid kan de Afdeling elke andere activiteit ontplooien ter bevordering van de tafeltennissport. Bekijk de archieftoegang.

Vereniging De Raddreijers te Corle, 1966-2016
De vereniging volksfeest Corle had in 1966 niet de financiële middelen om een gezelschap te contracteren. In navolging van andere buurschappen werd geprobeerd iets te organiseren met eigen leden. Dit is de directe aanleiding voor de oprichting van 'De Raddreijers'. De Raddreijers zijn opgericht op 22 april 1966. In april 2016 wordt in Theater De Storm te Winterswijk de laatste voorstelling gespeeld.Bekijk de archieftoegang.

Collectie Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap te Doetinchem, 1954-2012
De Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap (kortweg VBV De Graafschap) is opgericht in 1954. De traditionele uitrusting van De Graafschap bestaat uit een horizontaal gestreept blauw-wit shirt. De thuiswedstrijden van De Graafschap worden in stadion De Vijverberg te Doetinchem gespeeld.
De in deze inventaris beschreven collectie betreft een mengeling van enkele originele archiefstukken van de voetbalclub De Graafschap en van door deze vereniging uitgegeven clubinformatie alsook van over de club gepubliceerde persartikelen.
De als ‘archiefmateriaal’ te kwalificeren stukken betreffen (stage)rapporten danwel plannen inzake de bedrijfsvoering, alsmede enige correspondentie van mede- oprichter Heetveld en enkele receptieboeken van jubilea. Voor het overige bestaat het bestand voor een groot deel uit documentatie in de vorm van publicaties (krantenknipsels), brochures en promotiemateriaal.
Bekijk de archieftoegang.

 

 

Collectie H. Manschot-Tijdink betreffende emigratie naar Noord-Amerika
De in deze inventarisatie beschreven collectie betreft de emigratie die vanaf het midden van de 19e eeuw plaatsvond vanuit de Achterhoek naar Wisconsin in de Verenigde Staten en meer in het bijzonder naar Sheboygan County. Deze landstreek is gelegen aan het Michiganmeer met als belangrijke plaatsen Sheboygan en Sheboygan Falls.
Het betreft hier voornamelijk emigratie vanuit de regio Aalten-Winterswijk. Naast persoonlijke gegevens van meerdere emigrantenfamilies, bevat deze collectie een aantal artikelen, kranten en notities, van zowel Nederlandse als van Amerikaanse oorsprong, over deze emigratie en de vestiging ter plaatse van de immigrantenfamilies.
Bekijk de archieftoegang.

Archief van de Stichting Homoseksualiteit Achterhoek te Doetinchem, 1982-2006
In 1984 werd de 'Stichting Werkgroep Homofilie Achterhoek' opgericht, nadat in 1976 door een rooms-katholieke pastor te Doetinchem een aanzet was gedaan om te komen tot een organisatie die zich inzet voor de belangen van homo's en lesbiennes in de Achterhoek. In juni 2006 kwam er een eind aan de activiteiten van de stichting.
Bekijk de archieftoegang.

Christelijke Gymnastiek- en Turnvereniging D.O.K. - Juliana te Aalten, 1919-2009
Christelijke Gymnastiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK) werd opgericht te Aalten op 29 maart 1919. In 2009 fuseerde DOK-Juliana met de zustervereniging 'Achilles' (opgericht 1913) tot de Gymnastiekvereniging 'Athos'.
Bekijk de archieftoegang.

Stichting 800 jaar Veste Bredevoort, 1986-1989
De Stichting 800 jaar Veste Bredevoort werd opgericht in 1986. Het doel was het organiseren van festiviteiten en andere activiteiten ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Bredevoort in 1988. Vanwege de beëindiging van deze activiteiten en de afronding van de andere werkzaamheden volgde opheffing op 19 december 1989.
Bekijk de archieftoegang.

Club van Past Rotarians 'Den Achterhoek' te Hummelo, 1985-2015
De Club van Past Rotarians (PCR) 'Den Achterhoek' is een vereniging zonder statuten, opgericht door de landelijke Federatie van Clubs voor Past Rotarians in Nederland. Opgericht 5 maart 1981 met als zetel Hummelo. De Club van Past Rotarians 'Den Achterhoek' is geen zogenaamde serviceclub zoals Rotary, Lions en andere, doordat zij zich niet (ook) actief inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door fundraising/schenkingen, maar een vrienden- en vriendinnenclubs met als leden voormalige of nog zittende leden van Rotaryclubs.
Bekijk de archieftoegang.

Collectie G.J.H. Krosenbrink betreffende de Regionale Omroep Noord en Oost, 1968-1978 (2005)
G.J.H. (Henk) Krosenbrink werd geboren in 1928. Na werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werd hij in 1967 programmaleider van het Gelders programma bij de Regionale Omroep Noord en Oost. Van 1980 tot aan zijn pensionering in 1990 was hij directeur van het Staring Instituut in Doetinchem.
De RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost was vanaf 1959 de regionale omroep voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Vanaf 1965 was het ook de regionale omroep voor Gelderland. Het was de opvolger van de RON, de Regionale Omroep Noord, die vanaf 1946 programma's maakte voor Friesland, Groningen en Drenthe. De RONO was samen met haar Limburgse zusje ROZ vanaf het begin een onderdeel van de Nederlandse Radio Unie (NRU), welke vanaf 1969 verder ging als NOS. In 1978 werd de RONO in drie regionale omroepen gesplitst: Radio Fryslân (voor Friesland), Radio Noord (voor Groningen en Drenthe) en Radio Oost (voor Gelderland en Overijssel). 
Bekijk de archieftoegang.