erfgoedcentrum achterhoek liemers

Nieuw in onze collectie

Archieven

Collectie museale voorwerpen
Soms komt het voor dat bij de overdracht van (papieren) archieven ook voorwerpen worden aangeleverd. Vaak zijn dat voorwerpen die te maken hebben met de administratieve taken van de archiefvormer, vaak zijn de voorwerpen ook bewaard om hun historische waarde. Het ECAL heeft deze 'bijvangst' nu ondergebracht in een zelfstandige verzameling 'museale voorwerpen' en voorzien van afbeeldingen. Bekijk de toegang.


B. Jolink te Hummelo, 1990-2018
Bennie Jolink, geboren op 6 september 1946 in Hummelo, is vooral bekend als de voorman van de Achterhoekse groep Normaal. Deze groep wordt beschouwd als de grondlegger van de boerenbluesrock.
Het archief en de verzamelingen van Jolink worden in gedeelten overgedragen aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Bekijk de archieftoegang.


Toonkunstkoor Oost-Achterhoek te Winterswijk, 1866-2018
1866 opgericht onder de naam 'Caecilia'. 1928 gewijzigd in 'Winterswijkse Oratoriumvereniging'.  Vanaf 1879 een afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Het Winterswijkse koor stelt  in haar statuten uitdrukkelijk dat zij handelt overeenkomstig de statuten van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, gevestigd te Amsterdam. Bekijk de archieftoegang.


Familie Luyken op Landfort te Megchelen, 1616-2014
Het archief van het landgoed Landfort te Megchelen onder Gendringen is gevormd door opeenvolgende generaties van de familie Luyken als beheerders en bewoners vanaf 1823. De basis voor het archief vormden de stukken vanaf 1772, die werden overgedragen bij de aankoop van het landgoed in 1822. Dit bestand werd door Johann Albert Luyken en volgende generaties Luyken aangevuld met zowel persoonlijke stukken en bescheiden van familieleden en aanverwanten als met stukken betreffende eigendom en beheer van het goederenbezit in Nederland en Duitsland. De stukken zijn deels in het Nederlands, deels in het Duits en in oud-Duits handschrift geschreven. Bekijk de archieftoegang.

 

Bibliotheek

 

De hoofdige boer : elk weet waar 't Almensch kerkje staat / Gedicht van A.C.W. Staring ; getekend door Marc Weikamp

'Elk weet waar 't Almensch kerkje staat', met deze dichtregel begint De Hoofdige Boer, het bekendste gedicht van Anthony Christiaan Wynand Staring.

Marc Weikamp verbeelde dit gedicht uit 1820 dat verhaalt over de streek rondom Almen, de kerkedienaar en uiteraard de koppige (hoofdige) boer. Hij weigert over de nieuwe brug te lopen omdat hij zijn voorouders in ere wil houden. Zij liepen immers ook niet over de brug om naar de kerk te gaan.

Dit grafische gedicht heeft de taal van 'toen' maar speelt zich af in het 'nu'. Het thema van dit gedicht is immer zeker niet 'ouderwetsch'. Met een voorwoord van Jennine Staring. Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Museum Staring in Almen (STAAL).

 

Ridders van Gelre : Ons verloren Hertogdom

Hertog Karel van Gelre staat  op uit zijn praalgraf en slaat twee gewone jongens tot Ridders van Gelre. De Ridders krijgen een bijzondere opdracht: onderzoek de geschiedenis van het verloren hertogdom Gelre. Een meisje uit het Duitstalige deel van Gelderland is hun gids. Met behulp van de Gelderse vlag reist het drietal op magische wijze door de geschiedenis van Gelderland.

'Ridders van Gelre en ons verloren hertogdom' is een spannend verhaal over de geschiedenis van Gelderland dat eeuwenlang een zelfstandig en machtig vorstendom was. Het hertogdom Gelre ging in de golven van de geschiedenis ten onder, maar toch zie je overal de sporen van dat verdwenen land terug.

De Gelderse geschiedenis leert ons veel over onze tijd. Over het prachtige landschap in Gelderland, over onze goede banden met Duitsland en over het ontstaan van de steden. Ook leren we dat Gelderland eeuwenlang vooropliep in de ontwikkeling naar democratie, maar ook in economische en culturele vernieuwingen. Net als in Friesland en Brabant mogen we in Gelderland trots zijn op de provincie waar we wonen.

 

Ode aan het vee / idee en samenst. Karolien Hupkes en Brenda Beumer ; fotogr. Brenda Beumer Fotografie ; teksten Ellen van Minnen-Prins

Fotoboek met korte teksten over de meest voorkomende boerderijdieren: de koe, het varken, de kip, het schaap en de geit. Het boek is tot stand gekomen door de samenwerking van een fotografe (Beumer) en een boerin (Hupkes). De liefde voor het boerenleven en de dieren komt tot uiting in de prachtige "portretfoto's" van de dieren. De titel slaat de spijker op de kop: een eerbetoon aan het vee. De foto's zijn gemaakt bij regionale veebedrijven, onder meer in Didam, Aerdt, Zelhem en Winterswijk.


Alles van de grond en Alles van het dier, in de serie Achterhoeks smaakboek

Het project Smaakacademie Achterhoek heeft twee prachtige, ruim geïllustreerde boeken opgeleverd. De kartrekker van het project is foodspecialist Maurits Steverink van Kenniscentrum Nelles. In samenwerking met culinair journalist Michiel Bussink en grafisch vormgever Maurits Gemmink maakte hij een bundeling van kennis en kunde over het streekeigen voedsel van Achterhoek en Liemers. Niet alleen hedendaagse kennis, ook de historische kennis is meegenomen. De beide boeken bieden een overzicht van de achtergronden van ons voedsel en hoe het is verbonden met cultuur, natuur, de mensen, vruchtbare grond en de toekomst. Twee boeken voor de liefhebbers van de streek en hedendaags streekeigen eten.