Publicatiedatum: 21-03-2024

Terugblik op live radio-uitzending

Foto van de Ridder van Gelre Rene Arendsen, die bezoekers verwelkomt

 

Ruim 40 mensen bezochten deze zaterdagmorgen ’t Brewinc in Doetinchem waar ECAL is gevestigd.

 

Het publiek werd verwelkomd door Ridder van Gelre, René Arendsen (rechts op de foto bij bank). In zijn inleidend woordje sprak hij zijn waardering uit voor instanties als ECAL die archieven bewaren die van groot belang zijn voor het bestuderen van de geschiedenis. De uitzending stond dit keer in het teken van migratie en stamboomonderzoek. Twee onderwerpen waarover in de archieven van ECAL veel informatie te vinden is.


ECAL-medewerkers Natalya Staring en Willem Willemsen vertelden in hun lezing over de migratiestromen die tussen 1580 en 1940 in en uit de Achterhoek plaats vonden. De eerste grote leegloop van de Achterhoek was gedurende de Tachtigjarige Oorlog toen mensen op de vlucht gingen voor geweld. In de 17e eeuw was armoede een aanleiding voor boerenzoons om dienst te nemen bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar ook rijkdom zorgde voor vertrek. Zo bezat een inwoner van Terborg plantages in Suriname. Net als de migratiestromen van nu, was de aanleiding voor migratie vroeger ook vaak van economische, religieuze of politieke aard.   

Foto van Willem Willemsen en Natalya Staring tijdens hun lezing over migratie
Foto van bezoekers die zich verdiepen in de aangeboden informatie op studiezaal

 

Op de studiezaal van ECAL bekeek het publiek de exposities over migratie en de stamboom van René Arendsen, die zijn familieverhaal zelf toelichtte. Veel bezoekers hadden vragen over hun eigen stamboom en konden hiermee op weg worden geholpen. Een toevallige ontmoeting tussen twee bezoekers leidde tot de ontdekking dat zij achterneven waren van elkaar. Ze waren beiden bezig met het uitzoeken van hun stamboom. Hier kunnen ze elkaar nu goed bij helpen.  

 

In zijn lezing over stamboomonderzoek vertelde Jos Grimmelikhuizen van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers, over de stappen die men bij familieonderzoek moet doorlopen. Hij gaf nuttige tips over de opbouw van de zoektocht en de vindplaatsen van informatie. Er is veel digitaal te vinden, maar uit de lezing kwam naar voren dat men voor bepaalde informatie nog steeds archieven moet bezoeken.

 

Foto van Jos Grimmelikhuizen tijdens zijn lezing over genealogie
Naar boven