Publicatiedatum: 19-03-2024

Omslag van het boek Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis

Boek Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis


A
uteurs: Peter Bresser en Willem Willemsen

 

23 april 2024 Evenementenlocatie Georgiuskerk Terborg

 

De archivarissen Peter Bresser en Willem Willemsen beschrijven in hun boek Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis de historie van het Oost-Gelderse stadje Terborg en de Terborgenaren van de twaalfde tot in de negentiende eeuw in het raderwerk van ‘de grote geschiedenis’. Wat betekenden de stadsrechten (1419), de Tachtigjarige Oorlog en het Rampjaar 1672 voor Terborg? Hoe zag het leven van Terborgenaren eruit in tijden van geloofsstrijd, een stadsbelegering en bedreigingen van water en vuur? Welke tradities bepaalden hun leven en hoe waren bestuur, rechtspraak, onderwijs en armenzorg geregeld? De rol van de ‘stoute’ heren van Wisch en de ‘rijke’ graven van Bergh in de Terborgse geschiedenis wordt breed uitgemeten, alsook die van de hertog van Gelre, Maarten van Rossum en de rebelse Joachim van Wisch. Nooit gepubliceerde en bijzondere gebeurtenissen zoals een listige overval op kasteel Wisch (1528), een veldslag bij Terborg (1584), tovenarij (1610), provocerende jeugd (1730) en de ‘grote geschiedenis’, komen in het boek aan de orde.

 

Foto links: Omslag van het boek Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis

 

 

Het boek is geschreven vanuit een ‘Oost-Gelderse visie’ en wijkt daarmee af van de traditionele nationale geschiedschrijving waarin vooral de historie van het gewest Holland de toon zette. Verder is er aandacht voor oude taal en bijzondere archiefstukken als bronnen van geschiedenis en vensters op het verleden. Kortom, het boek is ook een aanvulling van de historie van de streek en een wegwijzer naar relevante geschiedkundige bronnen.

 

Foto rechts: Oorkonde waarmee Terborg in 1419 tot stad werd verheven

Foto van de oorkonde waarmee Terborg in 1419 tot stad werd verheven
Afbeelding van de lattegrond burchtplaatsen te Terborg , 1661, getekend door Tuenis D. van Ravesteyn.


Presentatie van het boek op 23 april 2024 vindt plaats op de dag dat Terborg precies 605 jaar geleden stadsrechten kreeg!

 

De twee auteurs Peter Bresser en Willem Willemsen geven in gesprek met presentator en Terborgenaar Frans Miggelbrink een presentatie over het onderzoek dat leidde tot dit boek en bespreken opmerkelijke momenten uit de historie van Terborg en de regio. Willem Willemsen, werkzaam bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en Peter Bresser, werkzaam bij Huis Bergh, behandelden de geschiedenis vanuit het perspectief van een archivaris. Zij onderzochten en beschreven de geschiedenis van Terborg aan de hand van talrijke veelal bijzondere documenten. Het eerste exemplaar van het boek wordt overhandigd aan twee prominente streekgenoten.  

 

Foto links: Plattegrond burchtplaatsen te Terborg , 1661, getekend door Tuenis D. van Ravesteyn.

Programma presentatie

 

  • 19.00 Inloop met kopje koffie/thee

  • 19.30 Welkomstwoord door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

  • 19.40 Openingswoord door René Nijhof, bestuurslid van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting

  • 19.50 Presentatie door de auteurs Peter Bresser en Willem Willemsen en vraaggesprek met Frans Miggelbrink over het boek en de totstandkoming ervan.

  • 21.00 Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek door Femia Siero aan Janine Kock wethouder gemeente Oude IJsselstreek.

  • 21.10 Afsluiting door Femia Siero

  • 21.15 Informeel samenzijn

 

Foto rechts: Privilegeboek Terborg 1419

Afbeelding van het Privilegeboek Terborg 1419
Afbeedling van de Slag bij Terborg 31 maart 1584 door Frans Hogenberg

Voorintekening en verkoop


De oplage van het boek is beperkt. Om u ervan te verzekeren dat u in het bezit komt van één of meer exemplaren, stellen wij u in de gelegenheid om het boek vóór verschijnen te bestellen voor de gereduceerde prijs van € 27,95 per stuk via achterhoekseboeken.nl.
De via deze website bestelde en betaalde boeken kunnen op de boekpresentatie of vanaf 24 april bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers worden opgehaald. Bij het afhalen dient de bevestiging van de webwinkel te worden getoond.

Na afloop van de boekpresentatie is het boek ook te koop en kan contant of per pin worden betaald.
Vanaf 24 april kost het boek € 29,95 en is het verkrijgbaar bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, via achterhoekseboeken.nl en bij de regionale boekhandel.

 

Foto links: Slag bij Terborg 31 maart 1584 door Frans Hogenberg

Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis is een uitgave van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting.

Het boek is geïllustreerd met bijzonder beeldmateriaal en speciaal voor het boek gemaakte reconstructietekeningen en is vormgegeven door Frans Hesselink.

 

Datum en tijdstip: dinsdag 23 april 2024, aanvang 19.30 uur (inloop 19.00 uur)
Locatie: Georgiuskerk, Hoofdstraat 73 te Terborg
Vrije entree: inclusief koffie/thee bij binnenkomst; de overige consumpties zijn voor eigen rekening.

 

Naar boven