Publicatiedatum: 19-02-2024

Rene Arendsen en vader Gert Foto ECAL Sharon Maandag

Radio-uitzending Ridders van Gelre vanuit het ECAL!

 

Op 16 maart is er een radio-uitzending van de Ridders van Gelre vanuit het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem.

 

Samen met ridder René Arendsen heten wij u op deze zaterdagmorgen van harte welkom!

 

Tussen 10.00 en 12.30 uur bieden we u een gevarieerd programma dat in het teken staat van stamboomonderzoek en migratie. Dit alles vanuit het Cultuur en Erfgoed Achterhoek-project Mijn Achtergrond (mijnachtergrond.nl)

Op de studiezaal is een kleine expositie ingericht van archiefstukken die informatie over migratie bevatten. De expositie laat zien in welke archieven u informatie kunt vinden over personen die uit of naar de Achterhoek geëmigreerd of geïmmigreerd zijn. Studiezaalmedewerkers lichten deze stukken graag aan u toe.

 

Foto: Rene Arendsen en vader Gert, gemaakt door ECAL, Sharon Maandag

Stamboom ridder René Arendsen

Een andere kleine expositie laat de stamboom zien van ridder van Gelre, René Arendsen. Hoe zit zijn familie in elkaar en komen er migranten in zijn familie voor?

 

Benieuwd naar uw eigen stamboom?

U kunt deze ochtend met allerlei vragen over stamboomonderzoek op de studiezaal terecht. Let wel: het Erfgoedcentrum heeft natuurlijk alleen informatie voor u als uw voorouders afkomstig zijn uit de Achterhoek of Liemers.

 

Foto: Rene Arendsen, gemaakt door Omroep Gelderland

Rene Arendsen Foto Omroep Gelderland
Foto Gelredag bij het ECAL 2018, gemaakt door Omroep Gelderland

 

10.30-11.15 uur, Lezing over migratie door medewerkers Erfgoedcentrum, Natalya Staring en Willem Willemsen

 

Aan de hand van archiefstukken wordt een aantal migratiegolven in de Achterhoek nader toegelicht. Bent u benieuwd wie de eerste bewoners van Ulft waren en wie er uit de Achterhoek naar Suriname en Amerika vertrokken? Kom dan naar deze lezing.

 

Foto: Gelredag bij het ECAL 2018, gemaakt door Omroep Gelderland

 

11.30-12.15 uur, Lezing over stamboomonderzoek door Jos Grimmelikhuizen van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers. 

 

Deze lezing over stamboomonderzoek behandelt in vogelvlucht alle bij het Erfgoedcentrum aanwezige archiefbronnen waarin u onderzoek naar personen kunt doen. Denk hierbij onder andere aan: de bevolkingsregisters, de registers van de Burgerlijke Stand en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken.

 

Foto: Gelredag bij het ECAL 2018, gemaakt door Omroep Gelderland

Foto Gelredag bij het ECAL 2018, gemaakt door Omroep Gelderland
Foto Gelredag bij het ECAL 2018 Foto Omroep Gelderland v2

 

Mijn Achtergrond
Dat mensen zich verplaatsen is iets van alle tijden. Deze trek of migratie van en naar andere regio’s of landen waarbij een cultuurgrens wordt overschreden, draagt bij aan de ontwikkeling van tradities, gebruiken en ambachten. Met dit in gedachten duikt het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers met het meerjarige project Mijn Achtergrond de geschiedenis in en brengt de migratie in de Achterhoek tussen 1580 en 1940 in beeld. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws over dit project naar mijn mijnachtergrond.nl.

Basiscursus genealogie
Op 5 april start bij het Erfgoedcentrum een basiscursus genealogie. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op Basiscursus genealogie » Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ecal.nu)

 

Foto: Gelredag bij het ECAL 2018, gemaakt door Omroep Gelderland

 

Naar boven