Publicatiedatum: 28-05-2024

2 lezingen en opening tentoonstelling Mijn Achtergrond

Foto 1 Karin Sitalsing foto Fjodor Buis v4

 

Vrijdag 12 juli van 14.00 (vanaf 13.30 uur inloop) tot 16.30 uur.

 

Tentoonstelling Mijn Achtergrond, de Achterhoek en migratie, 1580-1940

 

Op deze vrijdagmiddag opent het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een samenvattende tentoonstelling van het project Mijn Achtergrond over migratiestromen in de Achterhoek tussen 1580 en 1940. De belangrijkste emigratie- en immigratiestromen worden op tien fraai vormgegeven panelen op een kaart en in een tijdlijn weergegeven. De panelen bevatten daarnaast vier bijzondere verhalen. Een daarvan gaat over migratiestromen tussen Terborg en Suriname.  

De tentoonstelling is tot 23 juli 2024 bij het Erfgoedcentrum te zien en daarna op verschillende locaties in de Achterhoek. De expositiepanelen zijn kosteloos beschikbaar voor verenigingen, organisaties, musea, gemeenten en andere belangstellenden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@ecal.nu.

 

Foto links: Karin Sitalsing, foto Fjodor Buis

 

Lezing Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers door Karin Sitalsing

 

Mensen van kleur die Loor heten. Of Van Brussel. Of Veldkamp. Witte mensen met blauwe ogen en een Surinaams accent. Welkom bij de Boeroes, een kleine witte minderheid in Suriname, met wortels die grotendeels liggen in ……………… de Achterhoek.

In het midden van de negentiende eeuw vertrokken een kleine vierhonderd mensen uit het oosten van het land naar de tropen, onder leiding van een ambitieuze dominee uit Elst bij Amerongen. Hun nakomelingen worden Boeroes genoemd. Soms zijn ze nog wit, veel vaker is hun bloed verdund, hun huid in de loop der decennia verkleurd. Uiteindelijk zal de bevolkingsgroep helemaal opgaan in de grote smeltkroes die Suriname is, die de wereld is.

Karin Sitalsing (1976) is schrijver, journalist, én nakomeling. Haar betovergrootvader Gart Jan Loor, een van de kolonisten, werd in 1810 in Doetinchem geboren. Ze schreef een boek over de geschiedenis van haar voorouders en komt hier deze middag over vertellen.

 

Foto rechts: De moeder van Karin Sitalsing, Anne Loor (rechter meisje), en haar zus Ilse (linker meisje)

De moeder van Karin Sitalsing Anne Loor rechter meisje en haar zus Ilse linker meisje
De moeder van Karin Sitalsing Anne Loor 4e van links brengt haar broer Andre 2e van links naar de boot naar Nederland waar hij gaat studeren

Lezing Migratiestromen tussen de Achterhoek en Suriname in de 18e en 19e eeuw door Natalya Staring en Willem Willemsen

 

Het stadje Terborg heeft vanaf de tweede helft van de 18e tot eind 19e eeuw opmerkelijke migratiestromen gekend. Een aantal vooraanstaande Terborgenaren, waaronder leden van de burgemeestersfamilie Nering Bögel, vestigde zich in deze periode in Suriname of bezat hier plantages. Onder hen Carel Nering Bögel, zoon van de drost en richter van Wisch. Deze zoon was lid van de Amsterdamse kamer van de West-Indische Compagnie. Hij trouwde tegen de heersende moraal in met een mulat, een nicht van de gouverneur van Suriname. Door hem en zijn broer reisden meerdere Terborgenaren naar Suriname.

In omgekeerde richting vestigden nakomelingen van voormalige slaafgemaakten uit Paramaribo zich in Terborg. In de tweede lezing van deze middag komen de verhalen achter deze mensen aan de orde.

Onderzoekers Natalya Staring en Willem Willemsen zijn beiden betrokken bij het migratieproject Mijn Achtergrond van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Foto links: De moeder van Karin Sitalsing, Anne Loor (4e van links), brengt haar broer André (2e van links) naar de boot naar Nederland waar hij gaat studeren. Linksonder is nog net het hoofd van Karins vader te zien. 

 

Programma


13.30 uur Inloop met koffie en thee

14.00 uur Welkom en toelichting op migratieproject door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

14.15 uur Lezing Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers door Karin Sitalsing

15.00 uur Pauze

15.15 uur Lezing Migratiestromen tussen de Achterhoek en Suriname in de 18e en 19e eeuw door Natalya Staring en Willem Willemsen

15.45 uur Opening tentoonstelling Mijn Achtergrond, de Achterhoek en migratie, 1580-1940 door Karin Sitalsing, bekijken expositie en informeel samenzijn

16.30 uur Einde programma

 

Het boek Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers van Karin Sitalsing is deze middag te koop. De luxe editie kost € 23; de paperback € 17,50.

Foto rechts: Aantekening over de Ettense schoolmeester Rutger Alting over zijn reizen naar Suriname op een schutblad uit een bijbel 

Aantekening over de Ettense schoolmeester Rutger Alting over zijn reizen naar Suriname op een schutblad uit een bijbel
Het dorp Etten met de gereformeerde kerk. Een gravure van Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer 1743

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem

Datum en tijd: vrijdag 12 juli 2024 van 14.00 (vanaf 13.30 uur inloop) tot 16.30 uur

Vrije entree: inclusief koffie en thee; overige consumpties voor eigen rekening.

Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-787078

Parkeren: Parkeren | Gemeente Doetinchem

 

Over Mijn Achtergrond

Dat mensen zich verplaatsen is iets van alle tijden. Deze trek of migratie van en naar andere regio’s of landen waarbij een cultuurgrens wordt overschreden, draagt bij aan de ontwikkeling van tradities, gebruiken en ambachten. Met dit in gedachten duikt het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de geschiedenis in en brengt de migratie in de Achterhoek tussen 1580 en 1940 in beeld. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws over dit project naar www.mijnachtergrond.nl

 

Foto links: Het dorp Etten met de gereformeerde kerk. Een gravure van Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer, 1743

Naar boven