erfgoedcentrum achterhoek liemers

Resultaten Kwaliteitsmonitor 2019

We hebben bezoekers aan onze studiezaal en onze website in oktober en november gevraagd om onze dienstverlening te beoordelen. De Kwaliteitsmonitor Archieven kan om de twee jaar worden ingevuld en gaat over diverse aspecten. Van het bezoek aan het archief, tot de website en de contacten met het archief. De enquête is maar liefst 277 keer ingevuld en daar zijn we ontzettend blij mee (landelijk zaten we hiermee in de top 3!). Hoe meer mensen deze vragenlijst invullen, hoe beter wij weten waar men tevreden én ontevreden over is.

 

De algemene waardering voor het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers wordt door de bezoekers uitgedrukt met een rapportcijfer 8,0, gelijk aan het gemiddelde van alle archiefinstellingen. Hier zijn wij heel trots op. Bijna de helft van de respondenten heeft alleen de website gezocht (45%), dan is er nog een gedeelte die de studiezaal incidenteel bezoekt (35%) en een deel regelmatig of vaak (20%).

 

De resultaten zijn verder uitgesplitst in het oordeel over het fysieke bezoek en het bezoek aan de website. Bezoekers aan de studiezaal geven ons op 11 van de 14 punten hoger dan het gemiddelde voor alle archieven. De hulpvaardigheid en de vriendelijkheid van het personeel worden bekroond met een 8,6. Wel zien we dat er veel suggesties komen voor ruimere openingstijden.

 

Het oordeel over de website is op een aantal vlakken iets lager dan het landelijke gemiddelde. Men geeft aan dat ze graag een ‘scanning on demand’-optie willen zien. Ook is zoeken in de archieven soms lastig en mag er meer uit de archieven gedigitaliseerd worden.

 

Tot slot zijn er veel complimenten gegeven: “Ik ervaar het contact met ECAL als warm en hartelijk. De medewerkers en directie zijn altijd bereid om mee te denken, om hiermee de geschiedenis, cultuurhistorie en landschap nog beter op de kaart te krijgen en uit te dragen.” “Een uiterst nuttige instelling met deskundige en klantgerichte medewerk(st)ers.” En zelfs een “Het kan niet beter.”

 

Alle complimenten, verbetersuggesties, tips en kritiek gaan wij de komende tijd meenemen om te kijken wat we kunnen verbeteren. Iedereen enorm bedankt voor het invullen van de Kwaliteitsmonitor 2019!