Flonkergood

 

 

Logo Flonkergood groot

 

 

Op zuuk naor mooie dialectverhaaln aover Europa

 

De organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, elk jaor in streektaalmaond meert, is weer op zuuk naor mooie streektaalschriefsels. De mooisten wordt epubliceerd in Flonkergood, ‘t kadobuukske da’j in de Waeke grates kriegt bie ankoop van ‘n streek(taal)book. Het thema kommend jaor is Europa. Verhaaln en gedichten in de Achterhookse of Liemerse streektaal könt töt 31 oktober worden in-estuurd.

Flonkergood is een mooi buukske, boordevol streektaalverhaaln en –gedichten. Disse bunt eschreven deur mensen uut Achterhook en Liemers in eur eigen streektaal. Of i-j noe völle of juust gin schriefervaring hebt, iederene kan ziene schriefsels instuurn. De beste, mooiste, grappegste, indringendste of creatiefste verhaaln komt in ’t buukske trech. Met ‘t uutbrengen van Flonkergood hopt de organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book ‘t schrieven én laezen in streektaal te stimuleern. 

 

Europa

De kommende Flonkergood hef as thema Europa met-ekreegn. Wi-j laeft in Europa en d’r is slagmaols wat te doone aover dit onderwarp. Wat betekent Europa veur ow? Is ’t alleneg ’n geografischen anduding of vuul i-j ow echt betrokken bie Europa? Geet dit onderwarp veur ow aover grenzen, of juust aover verbinding en vri-jheid? Misschien gif ’t leedjen van Joost Klein of juust ‘t verhaal uut de Griekse mythologie, van de Fenicische prinses Europa, ow wal inspiratie.

 

Instuurn

Schriefsels kö’j instuurn veur 31 oktober 2024. Daornao gaot de selectiecommissie en de redactie an de gange um de beste verhaaln klaor te maken veur publicatie in Flonkergood 2025. De letste jaoren stonden d’r steeds ruum twinteg verhaaln in ‘t kadobuukske. Een antal schrievers wordt uut-eneudegd um eur verhaal veur te dragen tiedens de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse book, op zundag 2 meert 2025.

 

 

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2025

  1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.           

  2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.

  3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal of gedicht te schrijven over het thema Europa. Verhalen max. 500 woorden. Gedichten max. 24 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal twee verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.

  4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd. Inzenden naar: info@ecal.nu. Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

  5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 31 oktober 2024.

  6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.

  7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Alle geselecteerde inzendingen worden door de redactie gecontroleerd op, en zonodig omgezet naar, de Wald-spelling.

  8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Waeke. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.                    

 

 

Voorgaande edities

Benieuwd naar verhalen uit Flonkergood? De laatste jaren zijn er enkele filmpjes gemaakt waarin auteurs hun verhalen voordragen. In 2022 was het thema 'Thuus', in 2023 'Greun'. Je kan de filmpjes terugkijken op ons YouTubekanaal: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers - YouTube

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

 

Naar boven