Flonkergood

 

Inzendtermijn nieuwe dialectverhalen en -gedichten open tot 31 oktober 2023

 

Nieuwe Flonkergood over 'Geveul'

 

 Foto van 6 verschillende Flonkergoods

 

In streektaalmaand maart wordt jaarlijks de Waeke van het ‘Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t kadobuukske Flonkergood uitgegeven. Dit mooie boekje boordevol streektaalverhalen en –gedichten wordt cadeau gegeven als je in de Waeke een boek in de streektaal of over de streek aanschaft in Achterhoekse en Liemerse boekhandels. 

 

Flonkergood is niet alleen een heel mooi boekje, het is ook bedoeld om het schrijven in het dialect te stimuleren. Iedereen die een mooi verhaal of gedicht heeft geschreven in streektaal, kan deze inzenden. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood.

 

Thema 2024: Geveul

De komende editie (2024) heeft het thema 'Geveul' (Gevuul) meegekregen.

 

Elk mens heeft Geveul. Wat raakt je, wekt gevoel van betrokkenheid op of juist afkeer? Misschien is jouw gevoel bij een onderwerp of over ’n persoon in de loop van de tijd veranderd, sterker geworden of juist niet. Kortom: een thema dat genoeg inspiratie kan opleveren!

 

Insturen

Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in streektaal – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. Dit kan tot 31 oktober 2023. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2024. De afgelopen jaren stonden er steeds ruim twintig verhalen in het kadobuukske. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens het Waeketreffen, de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart 2024.

 

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2024

  1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.           

  2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.

  3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal of gedicht te schrijven over het thema ‘Geveul’. Verhalen max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.

  4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd. Inzenden naar: info@ecal.nu.

    Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

  5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 31 oktober 2023.

  6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.

  7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.

  8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Voorgaande edities

Benieuwd naar verhalen uit Flonkergood? De laatste jaren zijn er enkele filmpjes gemaakt waarin auteurs hun verhalen voordragen. In 2022 was het thema 'Thuus', in 2023 'Greun'. Je kan de filmpjes terugkijken op ons YouTubekanaal: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers - YouTube

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

 

Naar boven