erfgoedcentrum achterhoek liemers

Transcriptie Doetinchemse gasthuisrekening

Transcriptie Doetinchemse gasthuisrekening (1498/99), geeft zicht op laat-middeleeuwse huishouding

 

Behalve de gasthuiskapel, de tegenwoordige Lutherse kerk in het centrum van Doetinchem, zijn er nog meer tastbare herinneringen aan het voormalige Doetinchemse gasthuis. De papieren nalatenschap van deze in oorsprong middeleeuwse instelling wordt bewaard bij het stadsarchief van Doetinchem. In de webinventaris staan de bewaarde gasthuisstukken beschreven. Van het gasthuisarchief is nu online ook een scan van een middeleeuwse jaarrekening te bekijken. De scan is gekoppeld aan een transcriptie. Dit wil zeggen dat naast de weergave van het middeleeuwse schrift per pagina ook een omzetting in leesbaar schrift is opgenomen. Voor de niet geoefende oud-schrift lezer blijft er dan nog wel de barrière van de Middelnederlandse taal. Toch is zo'n transcriptie een ideale verbetering van de toegankelijkheid. Een bijkomstig aspect van een dergelijke transcriptie is dat de aspirant onderzoeker of aspirant-oud-schriftlezer hiermee een ideaal middel heeft om zich door vergelijking de kunst van het lezen van oud-schrift eigen te maken.

 

Inhoudelijk geeft de getranscribeerde gasthuisrekening een inkijk in de huishouding van deze zorginstelling in de late middeleeuwen. Oorspronkelijk bedoeld als logement voor reizigers zoals pelgrims, ontwikkelden de gasthuizen zich tot zorginstellingen voor zieken en ouderen.
De getranscribeerde jaarrekening uit 1498/99 geeft inzage in het huishoudboekje van het Doetinchemse gasthuis. De procurator Henrich Willems verantwoorde in de jaarrekening de inkomsten en de uitgaven. De inkomsten ontleende de instelling aan de verpachting van grond en de verkoop van landopbrengsten als rogge, haver en boekweit. Een pagina in het inkomsten deel intrigeert door inkomsten uit doitvaten (doodskisten?). De uitgaven in de jaarrekening betreffen voedsel voor de gasthuisbewoners. Ingeslagen werden hoeveelheden vlees en vis (bokking, haring, schol en stokvis) en bonen.
Voor wie meer wil weten over het Doetinchemse gasthuis: raadpleeg het stadsarchief Doetinchem: toegangnummer 0261. De getranscribeerde rekening in dat archief is te vinden onder inventarisnummer 1686.