erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archieftoezicht

Algemeen
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers beheert overeenkomstig de Archiefwet 1995 de archieven van gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Onderdeel van die taak is het houden van toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van deze gemeenten.

Het archieftoezicht richt zich op het goed op orde zijn van archieven van de overheid, ongeacht de vorm. Het archief behelst dus zowel papieren als digitaal archief. Deze taak, die voor het publiek vrijwel onzichtbaar is, wordt uitgevoerd door de archiefinspecteur. Deze bezoekt onder andere de afdelingen ‘documentaire informatievoorziening’ waar de administratie van een gemeente wordt gevormd en beheerd. Door gemeenten te adviseren en bijvoorbeeld te begeleiden bij het op de juiste manier toepassen van selectie en waardering van archiefbescheiden (wat moet vernietigd of bewaard worden), zorgt de inspecteur ervoor dat de archieven bij de gemeenten voldoen aan de eisen die worden gesteld. Ook wordt er beoordeeld of archieven en informatie op de correcte wijze naar het Erfgoedcentrum wordt overgebracht en wordt er voor gezorgd dat die informatie ook in de toekomst authentiek, betrouwbaar, beschikbaar en raadpleegbaar blijft.

Zie voor meer informatie over archieftoezicht www.archiefinspecties.nl

Burgers en overheden kunnen bij de archiefinspectie terecht met:

  • Vragen over de toegankelijkheid van overheidsarchieven
  • Vragen over de toepassing van de Archiefwet- en regelgeving


DIV-dag
Jaarlijks in maart organiseert het Erfgoedcentrum, in samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen een studiedag voor medewerkers archief/informatiebeheer bij de bij deze diensten aangesloten gemeenten.

Zie hieronder de uitnodiging met het programma van de DIV-dag 2019 die werd gehouden op 18 maart.

 

Neem voor vragen over archieftoezicht/archiefinspectie, E-depot of DIV-dag contact met ons op.