erfgoedcentrum achterhoek liemers

E-depot

Algemeen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers beheert overeenkomstig de Archiefwet 1995 de archieven van gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Omdat deze archieven in steeds grotere mate digitaal worden gevormd en beheerd, is het Erfgoedcentrum bezig met de inrichting van een digitaal depot. Naast het huidige depot voor papieren archieven, moet het nieuwe digitale depot (e-depot) de digitale archieven goed kunnen opnemen, beheren en beschikbaar kunnen stellen aan de burger. Met dit e-depot kunnen we zorgen voor duurzaam beheer en toegankelijkheid van digitale informatie.

 

Wat is een e-depot?

De definitie van een e-depot, is: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software dat duurzaam beheren en raadplegen van digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

Een dergelijk depot voorziet in het opnemen van digitale informatie langdurig bewaring en beschikbaarstelling. Hierbij gaat het dus om meer dan alleen hard- en software.

 

Projecten

Het Erfgoedcentrum is in samenwerking met de gemeenten bezig met het ontwikkelen van een e-depot. Sinds 2015 zijn verschillende projecten uitgevoerd. De eerste projecten werden eind 2016 afgerond en waren gericht op het verkrijgen van meer inzicht en kennis. Deze e-depot projecten werden uitgevoerd in samenwerking met lokale overheidsinstellingen in de regio. De resultaten (kennisproducten) die zijn opgeleverd tijdens deze fase vindt u hiernaast.

 

Doorontwikkeling

In 2017 is een start gemaakt met het inrichten van het Erfgoedcentrum tot een volwaardige e-depot beheerorganisatie. Daarnaast is de keuze gemaakt voor de e-depot hard- en software van Data Matters. In 2018 is het e-depot in gebruik genomen en worden er in deze fase tests uitgevoerd. Ook dit traject wordt uitgevoerd door middel van samenwerking in de regio. De komende periode wordt het e-depot verder gevuld en doorontwikkeld.