erfgoedcentrum achterhoek liemers

Studiezaal

De studiezaal is geopend van dinsdag t/m donderdag 09.00-12.00 en 13.00-16.00. Houd voor gewijzigde openingstijden rondom feestdagen onze website in de gaten. Meldt u zich bij uw bezoek aan de balie. Voor de veiligheid van onze collecties registreren wij bezoekers die originele stukken willen aanvragen.


Voor bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van originele archiefstukken gelden ‘huisregels’. Bekijk of download hiernaast de folder 'Informatie en Huisregels'.

Op de studiezaal is altijd personeel aanwezig dat ondersteuning biedt bij onderzoek en het aanvragen van stukken. Stukken kunnen niet van te voren aangevraagd of gereserveerd worden. Uitzondering hierop zijn de archiefstukken van het Waterschap. Deze dienen van tevoren aangevraagd worden. Dit staat vermeld bij de archiefbeschrijving.

Stukken die worden aangevraagd worden in principe binnen vijftien minuten voor u uit het archiefdepot gehaald en ter inzage gegeven. Alleen archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, vanwege privacygevoelige informatie of vanwege een slechte materiële staat, worden niet ter inzage gegeven. In sommige gevallen is inzage mogelijk door het aanvragen van een machtiging. De studiezaalmedewerkers helpen u hier graag mee verder. Kijk voor meer informatie op de volgende pagina: Privacy, Openbaarheid en Auteursrecht.

Het Erfgoedcentrum beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek- en documentatiecollectie. Hieruit wordt niets uitgeleend, maar ook deze collecties zijn op de studiezaal te raadplegen. Op de website staat de catalogus.

 

Fotograferen en scannen op verzoek tijdens uw studiezaalbezoek

Het aanvragen en inzien van archiefstukken is gratis. Ook voor uitleg en advies van onze studiezaalmedewerkers bij onderzoek hoeft u niet te betalen. Het is mogelijk om het Erfgoedcentrum onderzoek voor u te laten uitvoeren. Hierbij hanteren wij een maximum van 30 minuten onderzoekstijd, ongeacht het resultaat. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht. Bekijk of download hiernaast de tarievenlijst.

Indien de materiële toestand van het stuk het toelaat en er geen openbaarheidsbeperking van toepassing is, is het mogelijk om foto's en reproducties te maken. U kunt de stukken kosteloos fotograferen met eigen camera (zonder flits). U kunt tegen betaling kopieën/scans (laten) maken.

 

Reproducties en scannen op verzoek via MijnECAL

Het is mogelijk om scans aan te vragen van stukken die nog niet digitaal zijn. Hier zijn kosten aan verbonden. Bekijk of download hiernaast de tarievenlijst. Voor het aanvragen van digitale scans (bijvoorbeeld bouwtekeningen) heeft u een MijnECAL-account nodig. U kunt uw aanvraag indienen via één van de volgende twee knoppen:

 

Digitaliseringsverzoek doen (met persoonlijk account)

 

Digitaliseringsverzoek doen (met bedrijfsaccount)


Digitaal raadplegen
Steeds meer informatie komt beschikbaar via onze website. Dit kunnen nieuwe inventarissen (archieftoegangen) zijn, maar ook gedigitaliseerde bronnen waaronder veel beeldmateriaal. Digitale bronnen en beeldmateriaal zijn via de website kosteloos te raadplegen en te downloaden. Met name veel geraadpleegde bronnen als bevolkingsregister, akten van de burgerlijke stand, doop- trouw- en begraafregisters en beeldmateriaal (foto’s en films) zijn digitaal te vinden. Er worden regelmatig bestanden aan toegevoegd.