erfgoedcentrum achterhoek liemers

Studiezaal

De studiezaal is geopend dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 en 13.00-16.00. In verband met de coronacrisis dient u een afspraak te maken voor een bezoek aan de studiezaal: Meer informatie & Maak een afspraak. Meldt u zich bij uw bezoek aan de balie. Voor de veiligheid van onze collecties registreren wij bezoekers die originele stukken willen aanvragen.

Voor bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van originele archiefstukken gelden ‘huisregels’. Bekijk of download hiernaast de folder 'Informatie en Huisregels'.

Op de studiezaal is altijd personeel aanwezig dat ondersteuning biedt bij onderzoek en het aanvragen van stukken. Stukken kunnen niet van te voren aangevraagd of gereserveerd worden. Uitzondering hierop zijn de archiefstukken van het Waterschap. Deze dienen van tevoren aangevraagd worden. Dit staat vermeld bij de archiefbeschrijving.

Stukken die worden aangevraagd worden in principe binnen vijftien minuten voor u uit het archiefdepot gehaald en ter inzage gegeven. Alleen archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, vanwege privacygevoelige informatie of vanwege een slechte materiële staat, worden niet ter inzage gegeven. In sommige gevallen is inzage mogelijk door het aanvragen van een machtiging. De studiezaalmedewerkers helpen u hier graag mee verder. Kijk voor meer informatie op de volgende pagina: Privacy, Openbaarheid en Auteursrecht.

Het Erfgoedcentrum beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek- en documentatiecollectie. Hieruit wordt niets uitgeleend, maar ook deze collecties zijn op de studiezaal te raadplegen. Op de website staat de catalogus.

 

Reproducties en scannen op verzoek

Het aanvragen en inzien van archiefstukken is gratis. Ook voor uitleg en advies van onze studiezaalmedewerkers bij onderzoek hoeft u niet te betalen. Indien de materiële toestand van het stuk het toelaat en er geen openbaarheidsbeperking van toepassing is, is het mogelijk een reproductie te maken. U kunt de stukken dan kosteloos fotograferen (zonder flits).

 

U kunt tegen betaling kopieën/scans (laten) maken. Het is mogelijk om het Erfgoedcentrum onderzoek voor u te laten uitvoeren. Hierbij hanteren wij een maximum van 30 minuten onderzoekstijd, ongeacht het resultaat. Daar worden kosten voor in rekening gebracht. Bekijk of download hiernaast de tarievenlijst.

 

Het is mogelijk om scans aan te vragen van stukken die nog niet digitaal zijn. Hier zijn kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact met ons op. Bekijk of download hiernaast de tarievenlijst.


Digitaal raadplegen
Steeds meer informatie komt beschikbaar via onze website. Dit kunnen nieuwe inventarissen (archieftoegangen) zijn, maar ook gedigitaliseerde bronnen waaronder veel beeldmateriaal. Digitale bronnen en beeldmateriaal zijn via de website kosteloos te raadplegen en te downloaden.

Lang niet alle archiefstukken zijn digitaal beschikbaar via de website. Met name veel geraadpleegde bronnen als bevolkingsregister, akten van de burgerlijke stand, doop- trouw- en begraafregisters en beeldmateriaal (foto’s en films) zijn digitaal te vinden. Er worden regelmatig bestanden aan toegevoegd.